Voldoet ISO 26000 nog aan de stand van de techniek?

26-04-2017 De internationale richtlijn voor MVO, ISO 26000, is inmiddels zeven jaar in gebruik. Om te garanderen dat normen goed bij de praktijk (blijven) aansluiten, vindt er vanuit ISO een zogenaamde periodieke evaluatie plaats. Hierbij wordt aan belanghebbenden gevraagd of de norm zou moeten worden herzien of niet. Op dit moment vindt de periodieke evaluatie voor ISO 26000 plaats. U kunt mede het Nederlandse standpunt bepalen.

Het doel van een periodieke evaluatie is om na te gaan of normen nog aansluiten bij de praktijk. Via de lidorganisaties van ISO wordt aan belanghebbenden gevraagd of ze vinden dat de norm ongewijzigd kan worden herbevestigd, moet worden herzien of moet ingetrokken omdat deze niet meer relevant is. NEN, lid orgainsatie van ISO, bepaalt zijn stem op basis van de input van belanghebbenden. U kunt uw inzichten op het gebied van de periodieke evaluatie nu indienen via dit formulier tot uiterlijk 21 mei.

Informatiebijeenkomst

Op 1 juni wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij de inzichten van belanghebbenden kunnen worden gedeeld op basis waarvan NEN een stem kan uitbrengen. De bijeenkomst is van 14:00 – 16:00 uur bij NEN in Delft. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via de website.

In 2014 heeft er al een periodieke herziening plaatsgevonden waarbij Nederlandse belanghebbenden uitgebreid zijn geconsulteerd. Vanuit Nederland is er toen gestemd voor een herziening. Internationaal is de norm herbevestigd. Op basis van de input van de vorige periodieke evaluatie en input van belanghebbenden tijdens de huidige evaluatie ronde, zal NEN een stem uitbrengen over de gewenste toekomst van de norm bij ISO.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Imola Ferro of Thamar Zijlstra, telefoon (015) 2 690 154, e-mail mm@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl