Waardeketen van materialen in de circulaire economie in beeld

12-11-2019 Op dinsdag 29 oktober hebben CEN en CENELEC, de Europese normalisatie organisaties, een workshop georganiseerd. Het doel van de workshop was het in kaart brengen van de bijdrage die normalisatie kan leveren aan de transitie naar een goed functionerende circulaire economie. In deze workshop is met name gekeken naar de uitdagingen om circulaire waardeketens voor plastic, hout, beton en metalen te realiseren.

Ruben Dekker, European Commission - DG Environment gaf tijdens de workshop een statement: ‘Still only 12% of material resources used were recycled materials - Vast room for improvement.’ Boukje van Reijn, programmamanager bij NEN voor het speerpunt circulaire economie: ‘De workshop was een drukbezocht event met veel energie van de deelnemers. Vanuit Europa waren verschillende organisaties en bedrijven aanwezig en werden ervaringen en behoeften gedeeld. Als belangrijke vervolgstap werd onder meer genoemd dat er behoefte is aan coördinatie op de ontwikkeling van circulaire standaarden en Europees beleid. De dag biedt ons weer volop aanknopingspunten voor ons programma Circulaire Economie.’

Bekijk de visuele weergave van de workshop en de presentaties.

Nederlandse ontwikkelingen

Nederland was goed vertegenwoordigd in de workshops met presentaties van Tom Claris van Coolrec, Evert Schut van Rijkswaterstaat, Solange Blaszkowski van Philips en panellid Harrold van Rooij van NXP.

In Nederland zitten we ook niet stil op het gebied van circulaire economie. NEN is met alle stakeholders hard aan het werk om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Overheid, bedrijven en branches, de gevestigde orde én innovatieve nieuwkomers worden door NEN bij elkaar gebracht om tot afspraken te komen. Zie voor meer informatie de roadmap 2019-2050 op nen.nl/circulair.

Meewerken aan normen voor circulaire economie

In Nederland is de nationale normcommissie 'Circulaire Economie' opgericht. NEN roept belangstellenden op om zich aan te melden voor deze commissie en bij te dragen aan de ontwikkeling van mondiale richtlijnen voor dit onderwerp. Deelname aan de nationale normcommissie biedt de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de uitvoering van dit ISO-werkprogramma en vroegtijdig op de hoogte te zijn van het nieuwe mondiale kader voor circulair denken en handelen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor deelname aan de normcommissie, op woensdag 11 december (van 13.30 tot 16.30 uur) wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd in Delft.

Meer informatie

Lees op nen.nl/circulair welke standaarden en normen bij NEN ontwikkeld worden in acht verschillende sectoren.Boukje van Reijn, programmamanager bij NEN voor het speerpunt circulaire economie, vertelt u graag meer over de circulaire economie, de rol van NEN en hoe u kunt meepraten. Boukje is bereikbaar op het telefoonnummer: 015 2 690 189. Of stuur een e-mail naar circulair@nen.nl

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl