Week van de Alfabetisering

10-09-2013 Maandag 9 september opende prinses Laurentien samen met Jet Bussemaker (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) de negende Week van de Alfabetisering. In Nederland heeft ruim 1 miljoen mensen lees- en schrijfproblemen. Hierdoor kunnen zij niet goed functioneren in de maatschappij.

Deze groep mensen heeft bijvoorbeeld problemen met het invullen van formulieren en het lezen van brieven. Het vinden van een baan is hierdoor moeilijker. Ook het maken van goede keuzes op het gebied van financiën en de gezondheidszorg is vaak een moeilijke opgave.

De stichting Lezen & Schrijven is in 2004 op initiatief van H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden opgericht om laaggeletterdheid te helpen voorkomen en verminderen. De stichting maakt het onderwerp bespreekbaar en bundelt de krachten tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit gebeurt zowel landelijk als regionaal met gemeenten, sociale diensten, welzijnsinstellingen en bedrijven.

Norm voor het leren schrijven van letters en cijfers

Het leren schrijven van letters en cijfers begint op de basisschool. Wist u dat hier een norm voor is? Om een eenduidige schijfwijze aan te bieden, is NEN 2296 gepubliceerd. Deze norm dateert al uit 1958 en is uitgebracht met de titel ‘Handschrift voor het lager onderwijs – Schrijfletters en cijfers’ en geldt nog steeds als leidraad voor het leren schrijven van letters.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl