Week van de Circulaire Economie: Afspraken over secundaire grondstoffen bevorderen de Circulaire Economie

16-01-2017 Van 16 t/m 24 januari is het de Week van de Circulaire Economie. De circulaire economie betekent kansen, oplossingen en creatieve innovatieve toepassingen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit onderwerp staat centraal binnen NEN. De circulaire economie is erop gericht om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. De afvalsector heeft een belangrijke rol in de circulaire economie door het verwerken en opwerken van de ingezamelde materiaalstromen tot grondstoffen van betrouwbare kwaliteit.

Formele afspraken, zoals normen, met eisen over (secundaire) grondstoffen dragen bij aan de acceptatie en het gebruik van secundaire grondstoffen door productontwikkelaars en producenten.

Vervangen van 'virgin' grondstoffen

Veel producenten willen duurzamer ondernemen door o.a. het vervangen van 'virgin' grondstoffen door secundaire grondstoffen. Deze stap wordt echter alleen gezet als er vertrouwen is in de kwaliteit van de grondstoffen en de leveringszekerheid is veiliggesteld. Door afspraken vast te leggen over de kwantiteit, kwaliteit, kleur, mate van verontreiniging etc. hebben zowel afvalverwerker (of eigenlijk secundaire grondstofleverancier) als de grondstofinkoper zekerheid dat het product aan de gestelde specificaties voldoet.

Bevordering handel

NEN levert een belangrijke bijdrage aan het maken van (inter)nationale afspraken tussen alle partijen in de keten. Door eisen vast te leggen in een norm eventueel aangevuld met een certificatieschema weten alle partijen waar zij aan toe zijn en hebben inkopers de mogelijkheid om grondstoffen van vergelijkbare kwaliteit te betrekken van verschillende aanbieders. Dit bevordert de handel in deze secundaire producten.

Behoeften in kaart brengen

NEN gaat in de komende periode met een aantal partijen om tafel om de behoeften van deze partijen in kaart te brengen. Hierbij kan worden gedacht aan afvalstromen zoals huishoudelijk afval, kunststoffen, maar ook bijvoorbeeld papier.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Martijn van Rijn, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 303 of e-mail mm@nen.nl.

Geïnteresseerd in de ontwikkeling van Circulaire Economie van afvalstromen? Neem contact op met mm@nen.nl en ga naar de website.
Whitepaper Circulaire Economie

De afgelopen jaren is veel geschreven over de circulaire economie (CE). Daarbij is het soms lastig te doorgronden waar het over gaat: gaat het over een nieuw economisch model? Over duurzaam ondernemen?Of is de kern het effici├źnter omgaan met grondstoffen of gewoon een nieuw jasje voor recycling? En hoe staat het eigenlijk met die circulaire economie in Nederland? Is het een debat van enkelen of zien we langzamerhand dat het vaste grond aan de voet krijgt in het bedrijfsleven?

In dit Whitepaper vindt u een overzicht van de stand van zaken rond het denken over de CE. Dit is een momentopname waarin we achtereenvolgens antwoord proberen te geven op de vragen: Wat is het, Hoe staat het ermee en Hoe komen we verder?

Nederland is op weg naar een circulaire economie (CE). Dat is een goede zaak, maar er is nog veel te doen. Want tussen de huidige praktijk van lineair produceren naar circulair organiseren gaapt nog een flink gat. De ambitie is echter groot. Eind september 2016 is het Rijksbreed Programma Circulaire Economie gelanceerd. Daarin worden voor Nederland de contouren geschetst voor een transitie naar de circulaire economie. Die ambitie moet omstreeks 2050 zijn gerealiseerd.
Dit rapport bouwt voort op het advies van de SER (juni 2016) en een hele reeks andere rapporten en adviezen die in de afgelopen jaren in Nederland en in Europa verschenen zijn. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen willen we in dit Whitepaper een verkenning uitvoeren van een aantal principes en concepten van de CE en dit koppelen aan lopend onderzoek. De focus is de vraag hoe een CE te organiseren.

Auteurs: Prof. dr. Jan Jonker | Drs. Hans Stegeman | Dr. ir. Niels Faber


  • Vul onderstaand uw gegevens in om de whitepaper 'Circulaire economie' te downloaden.
  •  *
  •  *


Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl