Week van de Circulaire Economie: Material efficiency in Ecodesign

18-01-2017 Vorig jaar is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe serie normen op het gebied van "Material efficiency" ter ondersteuning van Europese Ecodesign Directive. De "Circulair Economy Strategy (package)" is een van de drivers voor deze ontwikkeling. NEN trekt de Europese normontwikkelingen en zal in 2017 een Nationale spiegelcommissie oprichten.

De ecodesign-richtlijn (2009/125/EG) staat toe product eisen te stellen aan materiaal efficiëntie, maar geeft niet aan hoe dit te doen. De focus van de richtlijn richt zich tot nu toe op energie-efficiëntie. De Europese Commissie heeft nu het initiatief genomen om normen te ontwikkelen die naast energie ook duurzaam gebruik van materialen regelt. Aandachtspunten hiervan zijn de levensduur van producten en het hergebruik van onderdelen of materialen". Deze reeks normen kan bijdragen aan de Europese strategie voor Circulaire Economie.

Oprichting spiegelcommissie

In 2016 is gestart met de werkzaamheden met vele (190 op dit moment) deelnemers vanuit Europa, variërend van overheden tot industrie en consumenten-, milieu- en brancheorganisaties). In 2017 zal een Nederlandse spiegelcommissie worden opgericht die de ontwikkeling zal volgen en er actief aan zal bijdragen. Hiervoor zal in het eerste kwartaal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd. Op dit moment zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Océ-Technologies, Philips en ICL-group, hier vanuit Nederland bij betrokken.

Heeft u als belanghebbende partij ideeën hoe dit verder vorm te geven of wilt u betrokken zijn? Laat het ons dan weten via ep@nen.nl.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces:
Martijn Geertzen, consultant Elektrische Producten telefoon (015) 2 690 229 of Frank Kortstee, clustermanager Elektrsiche Producten telefoon (015) 2 690 373 of e-mail ep@nen.nl.

Interesse in de ontwikkeling van Circulaire Economie? Ga dan naar de website.
Whitepaper 'Circulaire Economie'

De afgelopen jaren is veel geschreven over de circulaire economie (CE). Daarbij is het soms lastig te doorgronden waar het over gaat: gaat het over een nieuw economisch model? Over duurzaam ondernemen?Of is de kern het efficiënter omgaan met grondstoffen of gewoon een nieuw jasje voor recycling? En hoe staat het eigenlijk met die circulaire economie in Nederland? Is het een debat van enkelen of zien we langzamerhand dat het vaste grond aan de voet krijgt in het bedrijfsleven?

In dit Whitepaper vindt u een overzicht van de stand van zaken rond het denken over de CE. Dit is een momentopname waarin we achtereenvolgens antwoord proberen te geven op de vragen: Wat is het, Hoe staat het ermee en Hoe komen we verder?

Nederland is op weg naar een circulaire economie (CE). Dat is een goede zaak, maar er is nog veel te doen. Want tussen de huidige praktijk van lineair produceren naar circulair organiseren gaapt nog een flink gat. De ambitie is echter groot. Eind september 2016 is het Rijksbreed Programma Circulaire Economie gelanceerd. Daarin worden voor Nederland de contouren geschetst voor een transitie naar de circulaire economie. Die ambitie moet omstreeks 2050 zijn gerealiseerd.
Dit rapport bouwt voort op het advies van de SER (juni 2016) en een hele reeks andere rapporten en adviezen die in de afgelopen jaren in Nederland en in Europa verschenen zijn. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen willen we in dit Whitepaper een verkenning uitvoeren van een aantal principes en concepten van de CE en dit koppelen aan lopend onderzoek. De focus is de vraag hoe een CE te organiseren.

Auteurs: Prof. dr. Jan Jonker | Drs. Hans Stegeman | Dr. ir. Niels Faber


  • Vul onderstaand uw gegevens in om de whitepaper 'Circulaire economie' te downloaden.
  •  *
  •  *

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

(015) 2 690 435

communicatie@nen.nl