Week van de Circulaire Economie: Recycling van kunststoffen

20-01-2017 In Nederland worden er aanzienlijke inspanningen geleverd voor het recyclen van kunststoffen (met name PE, PP, PVC en PS). Desondanks wordt er nog niet genoeg gerecycled en eindigen de gerecyclede kunststoffen vaak in laagwaardige toepassingen of worden verbrand.

Een consortium van marktpartijen onder leiding van de NRK (federatie Nederlandse Rubber- en Kunststoffenindustrie) heeft recent een masterplan recycling kunststoffen uitgebracht.

Een gesloten kringloop

Een kernpunt in dit masterplan is het ontwikkelen van standaarden voor de kwaliteit van recyclaat, het gerecyclede kunststof. In de woorden van Eelco Smit, directeur duurzaamheid bij Philips in het FD: “Er moet nog heel veel gebeuren aan de kwaliteit en de beschikbaarheid van recyclaat. Dat is een concreet probleem. We doen zaken met regionale recyclingbedrijven, terwijl wij een wereldspeler zijn. Telkens gaan we weer met bedrijven rond de tafel en maken we opnieuw afspraken. Standaardisatie maakt recycling voor alle partijen gemakkelijker. Zo bereiken we echt een gesloten kringloop.”

Reststromen kunststoffen

Ook voor de nationale overheid en Europa heeft recycling van plastics prioriteit in de circulaire economie: het is in beide gevallen één van de vijf speerpunten voor de circulaire economie. NEN is nu in gesprek met de NRK (branche-organisatie rubber en kunststofindustrie), individuele bedrijven en WUR om te kijken waar standaarden en specificaties nodig zijn om reststromen kunststoffen te kunnen hergebruiken.

De lijnen worden nu uitgezet. Wilt u meebepalen hoe de toekomst van recycling er voor uw bedrijf uit gaat zien ? Heeft u als belanghebbende partij ideeën hoe dit verder vorm te geven of wilt u betrokken zijn? Laat het ons dan weten en stuur een e-mail naar bouw@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Edward Zomers, consultant Bouw & Installatie telefoon (015) 2 690 305 of Rolph Holthuijsen, consultant Materialen & Bouwproducten, telefoon (015) 2 690 377 of e-mail bouw@nen.nl.
Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl