Week van de circulaire economie: Biomassa & Voedsel

18-01-2018 Deze week zijn de transitie-agenda’s circulaire economie gepresenteerd. Tijdens de presentatie van de transitie-agenda Biomassa & Voedsel riep Emmo Meijer, voorzitter van deze agenda, op tot samenwerking, omdat dit de enige wijze is om deze transitie tot een succes te maken. Hij noemde een aantal maatregelen zoals het tegengaan van voedselverspilling, de transitie naar eiwitten, hij benadrukte de belangrijke rol voor de BioBased Economy en gaf aan dat er noodzaak is dat wet en regelgeving flexibeler worden met betrekking tot termen als afvalstoffen.

De grootste hobbel om te nemen is de uitvoering. Hiervoor is regie nodig. En afspraken. Dat is iets waar NEN een rol in kan spelen. Biomassa & voedsel bestrijkt een heel breed terrein, van energie, bodemverbeteraars, producten uit biobased materialen tot en met voedsel.

Better Biomass

Enerzijds zijn we al actief, zoals op het gebied van Biobased: we beheren een certificatieschema voor Better Biomass. Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt door organisaties om aan te tonen dat de biomassa die zij produceren, verwerken, verhandelen en/of toepassen voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria en eisen aan ketenbeheer. Ook beheren we het Biobased content certificatieschema waarmee organisaties het gehalte biomassa in hun producten kunnen aantonen. Deze certificatieschema’s zijn vastgesteld door een breed samengestelde werkgroep onder begeleiding van NEN.

Substraten

Daarnaast is NEN ook druk bezig met substraten, zoals Arjen Brinkmann, directeur van de BVOR (Branche Vereniging Organische Reststoffen) aangeeft in een interview met NEN: ‘Er zijn diverse kwaliteitsparameters, die wil je toetsen en daar heb je normen voor nodig. Onze leden vertegenwoordigen met 2 miljoen ton groen restmateriaal en 1 miljoen gft bijna 80 procent van het volume dat jaarlijks wordt verwerkt. Uit deze reststromen produceren onze leden onder meer compostproducten, biobrandstoffen en meer innovatieve producten zoals vezels voor kartonnage.'

Meer weten over circulaire economie en bijvoorbeeld de verwerking van suikerbieten tot suiker? Luister de NEN Podcast met onder ander Pieter Brooijmans van de Suiker Unie. Hij neemt je mee in de wereld van COSUN. Met Toine Timmermans van de Wageningen Universiteit & Research en Juliane Eykelhoff van NEN bespreekt hij COSUN en de nog bestaande belemmeringen. Daarnaast hebben we ook een interview met Francois de Bie senior Director bij Total Corbion PLA over het winnen van bio-based kunststof uit suiker.

Weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van biomassa & voedsel en normen? Kijk dan op de website.

Meer weten?

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en wilt u zich onderscheiden met aantoonbaar gevalideerde circulaire producten en diensten?
Merkt u dat normen, richtlijnen of keurmerken nog niet geschikt zijn of misschien zelfs nog niet bestaan voor uw nieuw ontwikkelde producten, processen en/
of diensten? Dan kunnen wij de oplossing bieden.

Neem gerust contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn. Want juist dat is onze rol: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt. Heeft uzelf al een inspirerend voorbeeld van de wijze waarop u de transitie naar een circulaire economie heeft gemaakt? Dan willen we graag met u in contact komen!

E-mail naar circulair@nen.nl of telefoon 015 2 690 329. Verhalen van onze ambassadeurs lezen of luisteren? Ga naar www.nen.nl/circulair en www.nen.nl/podcast.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl