Week van de circulaire economie: Consumptiegoederen

16-01-2018 Maandag 15 januari zijn de transitie-agenda’s gepresenteerd. De komende periode gaan alle betrokkenen hard aan het werk om deze agenda’s handen en voeten te geven en de overgang naar circulaire economie te versnellen. Eén van de transitie agenda’s gaat in op consumptiegoederen.

De voorzitter van de transitie agenda Consumptiegoederen Anne-Marie Rakhorst, tevens nummer tien op de Trouw Duurzame 100, benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen meedoet aan de transitie. 'Als je het bij de overheid alleen legt, zoals in het verleden bij de Millenniumdoelen het geval was, lukt het niet. Succesvoorbeelden helpen om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Laat deze zien en vier geslaagde projecten. En zie ook de kansen die het voor de Nederlandse economie en export biedt. We hebben een sterke positie in deze beweging.'

NEN wil zijn steentje graag bijdragen aan deze transitie. In 2017 is er een enquête onder verschillende stakeholders in de afvalbranche gehouden om te inventariseren wat deze branche nodig heeft om de transitie naar grondstofleverancier te maken. De belangrijkste aanknopingspunten zijn: behoefte aan transparante afspraken over de kwaliteit, leveringszekerheid en duidelijkheid over eventuele end-of-waste criteria.

In maart organiseert NEN een bijeenkomst voor de afvalbranche en producenten om gezamenlijk acties te formuleren die ervoor zorgen dat door middel van formele afspraken (NEN-normen) het gehele proces versneld wordt. De afnemer en secundaire grondstoffen worden dan sneller bij elkaar gebracht. Wilt u een uitnodiging ontvangen voor deze bijeenkomst, mail dan naar circulair@nen.nl.

Weten wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van consumtiegoederen en normen? Kijk dan op de website.

Meer weten?

Bent u ook bezig met de overgang naar een circulaire economie en wilt u zich onderscheiden met aantoonbaar gevalideerde circulaire producten en diensten?
Merkt u dat normen, richtlijnen of keurmerken nog niet geschikt zijn of misschien zelfs nog niet bestaan voor uw nieuw ontwikkelde producten, processen en/
of diensten? Dan kunnen wij de oplossing bieden.

Neem gerust contact op met NEN, zodat we kunnen kijken welke mogelijkheden er zijn. Want juist dat is onze rol: het bijeen brengen van partijen die belang hebben bij afspraken over een bepaald onderwerp en daardoor de marktintroductie van nieuwe producten versneld wordt. Heeft uzelf al een inspirerend voorbeeld van de wijze waarop u de transitie naar een circulaire economie heeft gemaakt? Dan willen we graag met u in contact komen!

E-mail naar circulair@nen.nl of telefoon 015 2 690 329. Verhalen van onze ambassadeurs lezen of luisteren? Ga naar www.nen.nl/circulair en www.nen.nl/podcast.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl