Week van toegankelijkheid voor iedereen

02-12-2014 Op 3 december is het de ‘Dag van mensen met een beperking’. Mensen met een beperking ondervinden in hun dagelijks leven vele moeilijkheden, omdat de omgeving, producten en diensten niet 'toegankelijk' genoeg zijn.

Normen kunnen helpen om ervoor te zorgen dat iedereen in de samenleving gelijke toegang heeft tot de producten en diensten. Ze spelen een belangrijke rol bij het tegemoetkomen aan de behoeften van personen met een beperking, bijvoorbeeld door het verstrekken van duidelijke richtlijnen voor productontwerpers.

Tijdens deze ‘week van toegankelijkheid' laat NEN, in samenwerking met vele collega-instituten, CEN en ISO zien hoe standaardisatie helpt bouwen aan een meer toegankelijke wereld voor iedereen. We zetten de schijnwerpers op hoe standaarden toegankelijkheid ondersteunen. Denk aan Design for All, liften, ondersteunende technologieën, auto-aanpassingen, gebruik van openbaar vervoer enz.

Bekijk ook de infographic, in één oogopslag de cijfers!

Enkele voorbeelden

  • NEN 1814:2001 Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen
  • NPR 7022:2006 nl Functioneel kleurgebruik - Aanpassing aan kleurzienstoornissen
  • NPR-ISO/IEC Guide 71:2002 en Richtlijnen voor normontwikkelaars voor de aanpak van de behoeftes van oudere personen en personen met een handicap
  • CEN/TR 15753:2008 en Verpakking - Bijsluiters voor medicinale produkten - Braille en andere opmaken voor mensen met visuele handicap

Wat bedoelen we met toegankelijkheid?

Het is de mate waarin een product, apparaat, dienst, omgeving of faciliteit effectief door zo veel mogelijk mensen kan worden gebruikt, ook door mensen met een beperking. Van computers en telefoons tot reizen met het openbaar vervoer, iedereen heeft het recht op toegang.

Over de dag van mensen met een beperking

Het initiatief van deze dag ligt bij de Verenigde Naties. De dag bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal. In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, tijdens de speciale plenaire zitting een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december van ieder jaar voortaan tot Internationale Dag van de Gehandicapten werd uitgeroepen.

Praat mee op Twitter

Volg #access4all op Twitter voor tweets met voorbeelden uit de hele wereld. En twitter gerust mee!Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl