Wereld Normalisatiedag!

13-10-2015 Op 14 oktober is het Wereld Normalisatiedag. Het thema dit jaar is: ‘Standards, the world's common language'. Normen zijn sterke hulpmiddelen voor 'positive change' in de huidige complexe wereld. Ze zorgen ervoor dat we internationaal dezelfde taal spreken, of het nu gaat om producten, diensten of processen.

Elk jaar vieren de leden van de mondiale normalisatienetwerken IEC (International Electrotechnical Commission), ISO (International Organization for Standardization) en ITU (International Telecommunication Union) Wereld Normalisatiedag. Op deze dag staan de mensen centraal die wereldwijd normalisatie mogelijk maken: producenten, fabrikanten, eindgebruikers, leveranciers, overheden, brancheorganisaties, adviesinstellingen etc. NEN is het Nederlandse normalisatie-instituut en lid van de mondiale en Europese normalisatienetwerken ISO en CEN.

Waarom normalisatie

Internationale normen zijn hulpmiddelen ontwikkeld door deskundigen en experts uit verschillende sectoren van over de hele wereld. Voor het algemeen belang komen zij samen om normen te creëren die voor innovatie zorgen. Dit wordt gedeeld met alle landen om zo het internationale bedrijfsleven, de overheid en de samenleving te voorzien van een solide platform voor ‘positive change’. Normen blijven zorgen voor positieve verandering door het verwijderen van belemmeringen voor de communicatie en samenwerking.

‘Best practices’

Internationale normen bevatten universeel geharmoniseerde ‘best practices’. Het samenvatten van deze best practices voorkomt dat “het wiel opnieuw wordt uitgevonden”. Normen ondersteunen interoperabiliteit en comptabiliteit, verschaffen een solide basis voor het ontwikkelen van innovaties en faciliteren markttoegang voor nieuwe producten. Zo kunnen ze gebruikt worden om efficiëntie te meten, te vergelijken en te vergroten, en tegelijkertijd om verspilling terug te dringen. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat producten, diensten en technologieën van verschillende verkopers op elkaar aansluiten. En zo profiteert de consument van ruimere keuze, betere kwaliteit en lagere prijzen.

Meer informatie

Aanvullende informatie over Wereld Normalisatiedag is ook te vinden op de website van ISO.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl