Wereld Water Dag: schoon water en droge voeten voor iedereen!

22-03-2018 Vandaag, op 22 maart, is het de 25e editie van Wereld Water Dag. Deze dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen om jaarlijks stil te staan bij het belang van water in de wereld. Dit thema is voor Nederland, en ook op mondiaal niveau, een belangrijk onderwerp. Tenslotte staat Nederland bekend als waterland.

Zo vechten we tegen het water met onze prachtige deltawerken, gemalen en dijken. Maar we leven ook van water. Het kraanwater in Nederland is immers van goede kwaliteit. Het is schoon en veilig om te drinken. Dit blijkt uit metingen door drinkwaterbedrijven. NEN speelt een rol hier in. Zo leggen we samen met betrokken partijen vast hoe bijvoorbeeld de kwaliteit van ons drinkwater gemeten moet worden, maar ook de waterkwaliteit in bijvoorbeeld onze rivieren en meren. Dit gebeurt in de Nederlandse normcommissie ´Milieukwaliteit´. Via normalisatie verzorgt NEN dus op dit gebied een goede afstemming tussen eisen in wet- en regelgeving en praktisch uitvoerbare (meet)methoden.

Drijvende bouwwerken

Ook over andere water gerelateerde onderwerpen maken we samen met marktpartijen afspraken. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen op water. De effecten van klimaatverandering vragen om nieuwe oplossingen en hierdoor groeit de aandacht voor drijvende bouwwerken op nationaal en internationaal niveau. Per 1 januari 2018 is een aantal voorschriften voor onder andere veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid in wet- er regelgeving gewijzigd. Daarnaast is er een toenemende vraag naar Nederlandse kennis in het buitenland. Hoog tijd dus om het document te herzien en de mogelijkheden voor het internationaal inbrengen van de Nederlandse kennis te onderzoeken. Op 10 april organiseert NEN daarom een informatiemiddag over drijvend bouwen, om de koers voor de toekomst te bespreken en daarbij met nationale of internationale afspraken aan te sluiten. Klik hier om meer te lezen over het programma van de bijeenkomst over drijvende bouwwerken.

NEN en water

Voor veel Nederlanders is het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt en dat we achter de dijken en in de polders veilig zijn, beschermd tegen overstromingen. We hebben een rotsvast vertrouwen in onze overheden, kennisinstellingen, adviesbureaus en uitvoerende partijen die hier dag in dag uit zorg voor dragen. Zo is ook NEN betrokken bij verschillende aspecten met betrekking tot water.

Willemien Bosch, consultant Water bij NEN: ‘Het is belangrijk dat Nederland kennis blijft delen en blijft innoveren. Normalisatie is een middel dat hiervoor kan worden ingezet. Aan de hand van normen kunnen producten en systemen worden gecertificeerd, wordt de vergelijkbaarheid vergroot, ontstaat transparantie in de markt en kunnen nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen. Het gaat om het bereiken van het doel: ‘Schoon water en droge voeten voor iedereen’ en het aandeel van de Nederlandse markt in het bewerkstelligen daarvan. Daarom staat water bij NEN hoog op de agenda en is het een van de belangrijkste speerpunten van de organisatie’.

Meer informatie

Lees op nen.nl/water de inspirerende verhalen van partijen uit de watersector, zoals PWN, WETSUS, RIONED en NWP. Deze partijen geven hun visie op het gebied van internationale impact van de Nederlandse watersector, verduurzaming van de watercyclus en het beheer van stedelijk water.

Voor meer informatie over normalisatie en water, neem contact op met Willemien Bosch,
e-mail bi@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl