Wereld Water Dag: water en klimaatverandering

22-03-2020 Water is een van 's werelds krachtigste wapens tegen klimaatverandering. Zonder water zou er geen natuurlijke bescherming zijn, denk aan de mangrove en veengebieden die inwoners van omliggende gebieden beschermen tegen overstromingen. Daarentegen is water ook een gevaar voor de maatschappij. Wereld Water Dag ondersteunt het idee dat iedereen een steentje bij kan dragen aan de versterking van het waterbeheer.

De Wereld Water Dag is door de Verenigde Naties in het leven geroepen om jaarlijks stil te staan bij het belang van water in de wereld. Dit jaar is het thema ‘water en klimaatverandering’. Voor Nederland als waterland, is dit een belangrijk thema. Maar ook zorgt water en klimaatverandering voor veel uitdagingen voor de wereldbevolking. Op 22 maart wordt hier extra aandacht aan gegeven.

Waterland

Voor veel Nederlanders is het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kraan komt en dat we achter de dijken en in de polders veilig zijn. Beschermd tegen overstromingen. Al eeuwenlang wordt er gevochten tegen overstromingen, worden er dijken en stormvloedkeringen gebouwd en staat Nederland wereldwijd bekend als expert op het gebied van watermanagement. Maar de uitdagingen worden groter: stijging van de zeespiegel, extreme droogte en neerslag. Het klimaat verandert, maar hoe kunnen de inwoners helpen om klimaatverandering tegen te gaan?

Klimaatverandering

Om de veiligheid te waarborgen en de maatschappelijke kosten laag te houden, is het noodzakelijk dat de omgeving wordt aangepast aan deze veranderingen in het klimaat. Als dit niet wordt gedaan, dan kan dat tot onveilige situaties leiden en grote maatschappelijke kosten. Normen kunnen hier een grote rol spelen door de veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid te borgen in afspraken. Afspraken die op nationaal, Europees en mondiaal niveau worden gevolgd.

Over de hele wereld wordt gewerkt aan maatregelen om de samenleving te helpen met de gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt. Iedereen moet aan de slag: overheden, provincies, waterschappen, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers. Gezamenlijk moet ervoor gezorgd worden dat de verandering van het klimaat opgevangen wordt.

Podcast

Er zijn verschillende podcasts opgenomen op het gebied van water. Beluister de podcasts van NEN en de podcasts in samenwerking met BNR.

Meer informatie

Normen kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om de samenleving weerbaar te maken tegen de verschillende effecten. Kijk voor meer informatie op nen.nl/water en nen.nl/klimaatadaptatie.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl