Wereldwaterdag: Leaving no one behind

22-03-2019 De aarde bestaat voor 70% uit water. Slechts een deel hiervan is zoet water. Het beschikbare drinkwater over de wereld is ongelijk verdeeld of vervuild. Dit betekent dat miljarden mensen geen toegang hebben tot schoon (drink)water. Aan de andere kant zorgt de klimaatverandering ook voor vele zorgen voor de gehele wereldbevolking. De Verenigde Naties hebben 22 maart uitgeroepen tot Wereldwaterdag om hier aandacht aan te geven.

Het belang van zoet water is groot. Het thema dit jaar, Leaving no one behind, past bij de belofte van Agenda 2030 dat vooruitgang door middel van duurzame ontwikkeling voor iedereen beschikbaar moet zijn. Het gebruik van water is wereldwijd gegroeid. Twee keer zoveel mensen kunnen gebruik maken van schoon water dan in de vorige eeuw mogelijk was. Daarentegen heeft het watertekort in droge delen van de wereld zware druk gelegd op stedelijke gebieden waar ongeveer 55% van de wereldbevolking woont.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater worden in Nederland als vanzelfsprekend gezien. Helaas is dit in andere delen van de wereld niet het geval. Normen kunnen helpen om deze voorzieningen te verbeteren. Belangrijk is dat overal ter wereld deze normen worden gebruikt. Dit wordt gedaan door onder andere te focussen op duurzame ontwikkelingsdoelen. De wereldwijde vastgestelde ‘SDG’s’ (Sustainable Development Goals) richten zich onder andere op schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Deze zijn vastgesteld door de Verenigde Naties. Normen spelen hierop in en dragen bij aan de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld voor staat.

Het onderwerp water staat hoog op de agenda van NEN. Investeren in waterkennis en watermanagement biedt het Nederlandse bedrijfsleven een enorme kans. En die kansen moeten overheden, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk pakken. Er zijn interviews gedaan met verschillende experts op het gebied van internationale impact, stedelijk waterbeheer en verduurzaming watercyclus.

Luister de podcasts

NEN heeft ook podcasts opgenomen over het onderwerp water, waaronder medicijnresten in water en groene daken. Wat voor impact heeft dit op milieu, mens en dier? Luister naar de podcasts!Meer informatie

Meer lezen over de actuele projecten in relatie tot water. Kijk voor meer informatie op www.nen.nl/water.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl