Wijzigingen in twee brand-normen

03-01-2013 NEN heeft een correctieblad gepubliceerd bij NEN 6075 ‘Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang’. Dit zet onduidelijkheden bij ventilatiesystemen recht en zorgt voor aansluiting op bestaande bouw. Daarnaast is een wijzigingsblad gepubliceerd bij NEN 6061:1991 ‘Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen’ voor actualisering van normverwijzigingen.

NEN 6075:2011 stuurt de Europese beproevingsnormen voor nieuwbouw aan. Voor bestaande bouw kan de oude formule uit NEN 6075 op basis van de vlamdichtheid nog steeds worden gebruikt. Met het correctieblad bij de norm wordt de klassering van ventilatiesystemen en rook- en warmteafvoersystemen aangepast. In het origineel stond dat de producten vlamdicht moesten zijn zonder tijdsduur (E) en dat is nu gewijzigd in E 20.

In het correctieblad is de bepaling voor de rookdoorlatendheid uit NEN 6075:1991 overgenomen, zodat de norm kan worden gebruikt voor bestaande bouw.

S200 of Sa

De rookdoorlatendheid van bouwproducten kan worden uitgedrukt in twee criteria: S200 voor rookdoorlatendheid bij hoge temperatuur of Sa voor rookdoorlatendheid bij omgevingstemperatuur. Afhankelijk van de toepassing van het bouwdeel is een van beide criteria van toepassing. Voor de herziening van de norm werd in plaats van S200 gesproken over Sm, maar deze notatie is aangepast om aan te sluiten bij de notatie in het Europese normenstelsel.

Europese brandklassen in NEN 6061

Het wijzigingsblad bij NEN 6061 zorgt ervoor dat ook de Europese brandklassen volgens NEN-EN 13501-1 kunnen worden toegepast. Deze norm bevat de brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met ir. drs. Gisela van Blokland, Consultant Bouwveiligheid

(015) 2 690 411

bouwveiligheid@nen.nl

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl