Workshop Intelligent Transport Systems & standaardisatie

07-11-2016 Op 6 december organiseert NEN een workshop ‘Intelligent Transport Systems & standardaardisatie van 10:00 – 14:00 uur. Deze workshop gaat in op de rol van standaardisatie in de grootschalige invoering van oplossingen voor ‘connected’- en zelfrijdende voertuigen - en het uiteindelijke succes.

Deze invoering is afhankelijk van een Europese aanpak waarbij voertuigen en infrastructuur worden gebaseerd op Europese standaarden.Toepassingen maken gebruik van vergaande integratie op gebied van communicatie, applicaties en diensten. Hiervoor zijn afspraken nodig en standaardisatie kan hier een uitkomst bieden.

Innovatieve oplossingen voor mobiliteit

De Minister wil dat Nederland voorop loopt in het toepassen van innovatieve ITS oplossingen voor mobiliteit, zoals ‘connected’- en zelfrijdende voertuigen. Dit zorgt voor het verbeteren van de mobiliteit in Nederland en het creëren van kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Om dit te bereiken zijn afspraken nodig en standaardisatie kan hier een uitkomst bieden.

Aansluiting buitenlandse auto-industrie

Door standaardisatie is het mogelijk voor wegbeheerders om aansluiting te vinden bij de buitenlandse auto-industrie. Daarnaast kunnen leerervaringen van Nederlandse Field Operational Tests en pilots (zoals C-ITS corridor) gebruikt worden om standaarden (verder) te ontwikkelen. Nederlandse kennis kan hierbij bijdragen aan de internationale norm, waar het Nederlandse bedrijfsleven van kan profiteren.

Tijdens deze workshop wordt u geïnformeerd over Europese en mondiale standaardisatie ontwikkelingen met connected en zelfrijdende voertuigen als usecase.

Om deel te nemen aan de workshop ‘Intelligent Transport Systems & standaardisatie’ kunt u een e-mail sturen naar tosca.bouma@nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze workshop: Maarten Peelen, Projectmanager, telefoon (015) 2 690 378 of e-mail kid@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Vervoerstelematica’ houdt zich bezig met standaardisatie van Intelligent transport systems. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie

communicatie@nen.nl