Elekriciteitsvoorzieningen

Commissies

 • Apparatuur van elektrische energiemeting en belastingregeling (NEC 13)
 • Bediening op afstand van energie-voorzieningssystemen (NEC 57)
 • Co√∂rdinatie van isolatie (laagspanning) (NEC 109)
 • Draad en kabel voor elektrische sterkstroominstallaties (NEC 20)
 • Elektrisch materieel, systemen en elektronische toepassingen voor spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer (NEC 9)
 • Elektrische mac hines (NEC 2)
 • Elektrische voertuigen (NEC 69)
 • Elektrotechnisch installatiematerieel (NEC 23)
 • Energietransformatoren en meettransformatoren (NEC 14/38)
 • Hoogspanningslijnen en isolatoren (NEC 11/36)
 • HVDC (NEC 115)
 • Isolatiesystemen (NEC 15/112)
 • Kerntechnische instrumentatie (NEC 45)
 • Overspanningsafleiders (NEC 37)
 • Schakelmateriaal (NEC 17)
 • Smeltveiligheden (NEC 32)
 • Systeemaspecten van de elektriciteitsvoorziening (NEC 8)
 • Uitlezing op afstand van comptabele meters
 • Vermogenselektronica (NEC 22)
 • Vloeistoffen voor elektrotechnische doeleinden (NEC 10)
 • Waterbouwkunde - Golf- en getijdegeneratoren (NEC114)
 • Windturbines (NEC 88)

Commissies: Elektrotechniek
Vakgebied: Elektriciteitsvoorziening

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.