Normontwikkeling

De voordelen van meedoen aan normontwikkeling

  • Invloed op marktontwikkelingen
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Kennisopbouw en -uitwisseling

Certificaten en keurmerken

NEN faciliteert de ontwikkeling van certificatieschema's. Ook beheren we deze zodra ze gereed zijn en worden toegepast voor het uitvoeren van certificatie-audits. NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren. Overzicht certifcatieschema's en registers

Aanbestedingen

Openstaande projecten

Snelle afspraken

Nederlands Technische Afspraken (NTA)

Patenten

Patenten Informatie Lijst

Normontwerpen

Oefen invloed uit op normen in ontwerp door via de site normontwerpen.nen.nl commentaar te geven. Deze zijn per sector gerangschikt. Als er normen voor commentaar beschikbaar zijn, dan vindt u die hier:

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl