Asset management voor infrastructuur en vastgoed


De ISO 55000-serie voor asset management is afgerond. De Nederlandse vertaling is vanaf maart 2014 beschikbaar. Deze normenserie kan toegepast worden in vele sectoren en is te typeren als een ‘paraplu’-norm (een raamwerk om de parameters voor asset management vast te leggen). NEN wil graag weten of er behoefte is aan een sectorspecifieke invulling van asset management met ISO 55000 in de infrastructuur- en vastgoedsector.


De ISO 55000-serie voor asset management kan in vele sectoren worden toegepast, zoals in de energiesector (netbeheerders), de procesindustrie, de watersector en bij beheersprocessen van (rijks)vastgoed en infrastructurele objecten (kunstwerken). Aanvullend kan er dan per sector voor een concretere praktische invulling worden gekozen op basis van het type assets en de uitdagingen binnen die specifieke sector.

NEN wil graag van Nederlandse marktpartijen uit de infrastructuur- en vastgoedsector weten hoe zij de toepassingsmogelijkheden van de ISO 55000-serie inschatten voor hun sector. En ook of er behoefte is aan een sectorspecifieke invulling van asset management met ISO 55000 in de infrastructuur- en vastgoedsector. Belanghebbenden zijn uitgenodigd hun mening hierover kenbaar maken aan NEN.

Met de mondiale normenserie ISO 55000 is de wereldwijde kennis op het gebied van het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een asset managementsysteem gebundeld. De norm stimuleert organisaties planmatiger te werk te gaan door hun bezittingen en processen te sturen op prestaties en de bijbehorende risico’s. Hierbij zijn de stakeholdersbelangen het uitgangspunt. Kortom, inputgericht sturen maakt plaats voor outputgericht sturen.

De concrete toepassing van de eisen in deze norm voor asset management biedt structuur bij het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen waarbij prille, op partnership gebaseerde, verhoudingen centraal staan en de levenscyclus van een asset het vertrekpunt is. ISO 55000 zorgt voor borging van afspraken tussen de partijen in de keten waardoor asset management mogelijk is.

Ook biedt de ISO 55000-serie een raamwerk dat marktpartijen ondersteunt processen en prestaties optimaal te beheren en te verbeteren. Bovendien krijgen zij de mogelijkheid om te benchmarken. Op deze wijze wordt er beter ingespeeld op de eisen van de asset eigenaren en kan maatwerk worden geleverd door de bedrijfsprocessen intern en onderling af te stemmen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of om uw mening bekend te maken, neem contact op met Noura el Guennouni.

(015) 2 690 372

businessdevelopment@nen.nl