Arbeidsdeskundigen

Een arbeidsdeskundige is een persoon die in opdracht van derden zijn arbeidsdeskundigheid inbrengt. Hij is gespecialiseerd in de professionele weging van arbeidsbelasting en arbeidsbelastbaarheid.

 

Het beroep van arbeidsdeskundige is voortdurend in ontwikkeling, hetgeen inherent is aan een steeds veranderende wereld met voortdurend andere economische, politieke en maatschappelijke verhoudingen en omstandigheden. Deze ontwikkelingen hebben een directe impact op de positie, inhoud en regelgevende kaders ten aanzien van arbeid, hét fenomeen voor de arbeidsdeskundige, en daarmee ook op het beroep van arbeidsdeskundige. De wereld rondom de arbeidsdeskundige verandert voortdurend en dit stelt steeds nieuwe eisen aan het beroep van arbeidsdeskundige.

NVvA heeft in het kader van een professionaliseringsslag het certificatiereglement voor Arbeidsdeskundigen herzien. Het reglement is gebaseerd op ISO 17024. NEN beheert het certificatieschema voor dit reglement.

NEN als schemabeheerder

Om te borgen dat de certificatie-audits op gestructureerde, uniforme wijze worden uitgevoerd, is het van belang om afspraken over de uitvoering te maken en deze vast te leggen. In een certificatieschema zijn deze ‘spelregels’ voor certificatie tegen een bepaalde norm vastgelegd. Deze spelregels gaan onder andere over de eisen die worden gesteld aan de personen die de certificatie uitvoeren (de auditors), over de methode van beoordeling, de frequentie waarmee dit gebeurt en over bruikbare hulpmiddelen, zoals rekenmodellen.

NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.

 

Hobéon SKO

Al sinds 1987 voert Hobéon SKO persoonscertificatie uit voor Niet destructief Onderzoekers (NDO) en Inspectie & Keuring. Later is daar een hele schakering aan beroepen bij gekomen, waaronder sinds 2001 de Arbeidsdeskundigen. Voor een deel van die beroepen is de accreditatie door de Raad voor Accreditatie (de RvA) verkregen.

Certificering als Arbeidsdeskundige is waardevol en belangrijk. U toont er mee aan dat u vakman of vakvrouw bent en dat vakmanschap ook onderhoudt. Die professionaliteit is eerst en vooral belangrijk om klanten goed te kunnen helpen. Daarnaast zorgt certificering voor onderscheidend vermogen, de titel Arbeidsdeskundige is immers niet beschermd.

Sinds 1 juli 2015 is de certificatie van Arbeidsdeskundigen een samenwerking tussen drie partijen. De NVvA stelt de norm op, het NEN beheert de norm en maakt interpretatie documenten en certificerende instellingen als Hobéon SKO voeren de norm uit via persoonscertificering.
Informatie en een aanmeldformulier vind u op de website van Hobéon SKO

DNV GL

Sinds juli 2015 certificeert DNV GL de arbeidsdeskundigen. De certificatie van arbeidsdeskundigen past binnen het portfolio persoonscertificatie van DNV GL. Naast arbeidsdeskundigen certificeert DNV GL onder andere ook loopbaanprofessionals en beroepscoaches.
De werkwijze van DNV GL kenmerkt zich door snelheid, no nonsense en persoonlijke betrokkenheid.

DNV GL is wereldwijd een van de toonaangevende certificatie-instellingen, actief met rond de 16.000 medewerkers in meer dan 100 landen. DNV GL helpt organisaties om de prestaties van de onderneming, producten en diensten, medewerkers, faciliteiten en stakeholders te waarborgen door middel van certificering, verificatie, assessment en training.
DNV GL Business Assurance verzorgt persoonscertificatie in binnen- en buitenland, voor zowel dienstverlenende als technische beroepsgroepen. In een aantal gevallen treedt DNV GL op namens de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld voor kraanmachinisten, asbestverwijderaars en Hogere Veiligheidskundigen.

De basis voor de werkwijze van DNV GL is de internationaal erkende accreditatienorm ISO 17024 voor persoonscertificatie. Hierin staan de algemene kwaliteitsvoorwaarden beschreven voor het certificeren van personen. DNV GL garandeert daarmee dat door haar uitgegeven certificaten voldoen aan de internationaal geaccepteerde kwaliteitsnormen en, indien van toepassing, wettelijke regelingen. DNV GL wordt jaarlijks door de Raad voor Accreditatie geauditeerd.

Een persoonscertificaat van DNV GL wordt in de markt gezien als betrouwbaar, herkenbaar en degelijk. Een door DNV GL gecertificeerde arbeidsdeskundige heeft dan ook een streepje voor en máákt dat verschil in de markt!

U kunt zich aanmelden voor certificatie via de volgende link


Voor informatie kunt u contact opnemen met David Scheele.
Mail: arbeidsdeskundigen@dnvgl.com
Telefoon: 010 2922810
Website:DNV GL.

 

 Eerder door u bekeken

Contact

Voor informatie of vragen over het certificatieschema, neem dan contact op met NEN.

Arbeidsdeskundigen@nen.nl

(015) 2 690 180

 

Interpretatiedocument

Het certificatiesysteem is gericht op het minimaliseren van interpretatieverschillen. Dit gebeurt onder andere door de publicatie van het interpretatiedocument.
Bekijk het interpretatiedocument, welke is opgesteld door de Commissie van Deskundigen. Dit is een toelichting en verduidelijking van de certificeringsregeling ‘Arbeidsdeskundigen’.
De regeling is in te zien via de website van de NVvA: https://www.arbeidsdeskundigen.nl/de-arbeidsdeskundige/overgangsregeling-certificeren

 

Download hier het interpretatiedocument:

Download


 

  

 

 

Vragen of klachten?

Vragen en klachten over de interpretatie van de certificatieregeling kunnen bij NEN worden gemeld. Bij de certificerende instellingen kunnen vragen en klachten over de certificering zelf worden doorgegeven. NVvA beheert het dossier van de gecertificeerde Arbeidsdeskundigen en vragen en klachten over puntentoekenning kunnen daar worden ingestuurd.

 

 

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

015 2 690 362

mm@nen.nl