Commissie

Afvalwatertechniek

349 165

Afvalwatertechniek
Afvalwater is water dat voor de gebruiker niet meer bruikbaar is en waar deze gebruiker dan ook van af wil. Uiteraard valt verontreinigd water hier normaal gesproken onder. Op grond van de Wet milieubeheer is elke gemeente, in Nederland, verplicht het binnen haar grenzen vrijkomende afvalwater via de riolering in te zamelen. Dit water moet dan voor zuivering aangeboden worden op de rioolwaterzuivering.

Normalisatie inzake systemen en producten ten behoeve van de installatie, aanleg en herstel van transportleidingen en zuiveringsinstallaties voor afvalwater, primair vallend onder het werkgebied van de Europese technische commissie CEN/TC 165 “Wastewater engineering” en de werkgroep CEN/TC 165/WG 1 “General requirements” en secundair vallend onder alle andere werkgroepen van de TC 165.

De meeste productnormen zullen basis zijn voor CE-markering.

Commissieplan 349 165 'Afvalwatertechniek'.

Gespecificeerd werkgebied CEN/TC 165:

Functionele normen, normen voor prestatie en installatie op het gebied van afvalwater voor systemen en onderdelen;

Voor zover er geen bestaande materiaal gerelateerde TC is, productnormen voor alle onderdelen van afvoerbuizen, grondleidingen en rioolbuizen, leidingen, afscheiders enz.;

Normen voor ontwerp, berekening, constructie, opdrachtgeving, uitvoering, onderhoud, hergebruik en beheer op het gebied van de afvalwatertechniek van het invoerpunt tot het afvoerpunt (met uitzondering van de productnormen voor sanitair), inclusief afvalwaterzuiveringsinstallaties en de toepassing van effluent en influent anders dan bedoeld voor irrigatie voor de agrarische sector.

Gespecificeerd werkgebied CEN/TC 165/WG 1:
Het ontwikkelen van normen voor algemene eisen aan objecten die worden toegepast in afvoerbuizen, grondleidingen en riolen, die al dan niet werken onder boven- of onderdruk binnen of buiten gebouwen. Deze objecten zijn buizen, hulpstukken, putten, buisverbindingen en voegen.

Eerder door u bekeken

Neem contact op

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Ron van der Aa.

bi@nen.nl

(015) 2 690 324