Overzicht certificatieschema's en registers

NEN beheert schema's en registers voor uiteenlopende onderwerpen. Hieronder vindt u het overzicht.

NEN faciliteert de ontwikkeling van certificatieshema's en draagt zorg voor het beheer ervan zodra het gereed is en wordt toegepast in de praktijk voor het uitvoeren van certificatie-audits. NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.Bekijk het overzicht van A tot Z

Arbeid

Arbeidsdeskundigen Een arbeidsdeskundige is een persoon die in opdracht van derden zijn arbeidsdeskundigheid inbrengt. Hij is gespecialiseerd in de professionele weging van arbeidsbelasting en arbeidsbelastbaarheid.
Bekijk het schema
Assetmanagement netbeheerders (NTA 8120) Het certificatieschema voor assetmanagement bij netbeheerders wordt beheerd door NEN Schemabeheer. Via deze link vindt u het register van gecertificeerde netbeheerders en de documenten behorende bij het certificatiesysteem voor NTA 8120.
Bekijk het schema
Certificatieschema NEN-ISO 55001 Assetmanagement De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.
Bekijk het schema
Erkend risicoadviseur Risicoadviseurs die bedrijven zekerheid willen bieden over het kwaliteitsniveau en zijn vaardigheden, kunnen zich laten certificeren. Het proces dat doorlopen dient te worden voor het behalen van dit certificaat, staat uitgewerkt in het stappenplan.
Bekijk het schema
Glazenwasserregister Het Glazenwassersregister is speciaal opgericht voor de glazenwassersbranche en consumenten. Toelating tot het Glazenwassersregister is alleen mogelijk als een glazenwasser aan de registereisen voldoet, vastgesteld in de NTA 8336:2013.
Bekijk het schema
Kantoorstoelen-register (NPR 1813) Het NEN-register Kantoorstoelen bevat stoelen waarbij in de maatvoering rekening is gehouden met de lichaamsmaten van de Nederlandse beroepsbevolking, zoals beschreven in de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813.
Bekijk het schema
Veiligheidsladder De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.
Bekijk het schema

Consumentenzaken

Glazenwasserregister Het Glazenwassersregister is speciaal opgericht voor de glazenwassersbranche en consumenten. Toelating tot het Glazenwassersregister is alleen mogelijk als een glazenwasser aan de registereisen voldoet, vastgesteld in de NTA 8336:2013.
Schuldhulpverlening (NEN 8048) Via deze link vindt u informatie over de normen voor schuldhulpverlening en certificatie tegen deze normen. Tevens kunt u hier de registers raadplegen met gecertificeerde organisaties.
Speed Pedelec Helmen Vanaf 1 januari 2017 staat de Nederlandse overheid het toe dat berijders van speed-pedelecs, ook wel bekend als S-EPAC's, een helm dragen die voldoet aan NTA 8776. Dit is een alternatief voor het verplichte dragen van een bromfietshelm (ECE R22). Voor gebruikers en aanbieders die vragen hebben over wat een NTA 8776 helm nou precies is en hoe men deze kan herkennen, vindt u op deze pagina de meest gestelde vragen terug.

Bouw

Aanbestedingen (NTA 8058) Deze NTA beschrijft de eisen aan de aanbestedingspraktijk van een aanbestedende dienst. Door middel van een zelfverklaring kunnen zowel certificerende instellingen als projectleiders zich aanmelden.
Certificatieschema NEN-ISO 55001 Assetmanagement De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.
Veiligheidsladder De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.
PE-elektrolassen certificatie In NTA 8828 zijn de nieuwe eisen vastgelegd voor het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingsystemen. De NTA is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met elektrolasverbindingen in PE-leidingen.

Elektrotechniek

MicroVal certification (NEN-EN-ISO 16140) MicroVal is an international certification organisation for the validation and approval of alternative methods for the microbiological analysis of food and beverages. A MicroVal Certificate shows that a proprietary method performs equally well as the traditional, internationally standardised method.

Energie

Certificatieschema NEN-ISO 55001 Assetmanagement De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.
Better Biomass (NTA 8080) Better Biomass is het certificatiesysteem voor duurzame biomassa op basis van NTA 8080. Deze NTA beschrijft de eisen voor duurzame biomassa.
Biobased content certificatie De biobased content kan worden gemeten op basis van de Europese norm (Fpr)EN 16785-1:2015, waarin een methode is vastgelegd voor de bepaling van het bio-based gehalte in producten, op basis van radiocarbon analyse en elementaire analyse.
Veiligheidsladder De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.

Gas & Water

Certificatieschema NEN-ISO 55001 Assetmanagement De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.

De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

ICT

Zorg & Welzijn NEN 7510 De regels voor een geharmoniseerde toetsing tegen NEN 7510 zijn vastgelegd in NTA 7515. Door te voldoen aan NTA 7515 is het voor certificerende instellingen mogelijk om certificaten onder accreditatie af te geven. Dit betekent dat de wijze van toetsing eenduidig en transparant is voor de zorgmarkt.

MVO

Publicatieplatform ISO 26000 In deze verklaring geven bedrijven aan hoe ISO 26000 wordt toegepast volgens NPR 9026. NEN biedt drie opties voor de publicatie van uw zelfverklaring.

Machinebouw & Transport

Schemabeheer Drukapparatuur Drukapparatuur wordt breed toegepast in o.a. de procesindustrie, energieproductie en gasopslag. Er zijn eisen voor keuringen in de gebruiksfase voor drukapparatuur vanaf een bepaald risiconiveau. Dit betreft onder andere keuringen voor ingebruikneming, herkeuringen en beoordelingen van wijzigingen en reparaties. Voor het bijbehorende schema is NEN aangewezen als schemabeheerder.

Zorg & Welzijn

Certificatieschema NEN-ISO 55001 Assetmanagement De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.
HKZ register HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit van zorg genormeerd en toetsbaar wordt met kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Een overzicht van HKZ certificaten vindt u via deze link.
Zorg & Welzijn NEN 7510 De regels voor een geharmoniseerde toetsing tegen NEN 7510 zijn vastgelegd in NTA 7515. Door te voldoen aan NTA 7515 is het voor certificerende instellingen mogelijk om certificaten onder accreditatie af te geven. Dit betekent dat de wijze van toetsing eenduidig en transparant is voor de zorgmarkt.
Veiligheidsladder De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.
ISO 9001 in de zorg (NEN-EN 15224) NEN is erkend als schemabeheerder voor NEN-EN 15224, die het gebruik van ISO 9001 toegankelijker maakt voor de zorgsector.

Medische technologie

HKZ register HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit van zorg genormeerd en toetsbaar wordt met kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Een overzicht van HKZ certificaten vindt u via deze link.
Zorg & Welzijn NEN 7510 De regels voor een geharmoniseerde toetsing tegen NEN 7510 zijn vastgelegd in NTA 7515. Door te voldoen aan NTA 7515 is het voor certificerende instellingen mogelijk om certificaten onder accreditatie af te geven. Dit betekent dat de wijze van toetsing eenduidig en transparant is voor de zorgmarkt.

Managementsystemen

Assetmanagement netbeheerders (NTA 8120) Het certificatieschema voor assetmanagement bij netbeheerders wordt beheerd door NEN Schemabeheer. Via deze link vindt u het register van gecertificeerde netbeheerders en de documenten behorende bij het certificatiesysteem voor NTA 8120.
Certificatieschema NEN-ISO 55001 Assetmanagement De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.
Better Biomass (NTA 8080) Better Biomass is het certificatiesysteem voor duurzame biomassa op basis van NTA 8080. Deze NTA beschrijft de eisen voor duurzame biomassa.
Biobased content certificatie De biobased content kan worden gemeten op basis van de Europese norm (Fpr)EN 16785-1:2015, waarin een methode is vastgelegd voor de bepaling van het bio-based gehalte in producten, op basis van radiocarbon analyse en elementaire analyse.
HKZ register HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit van zorg genormeerd en toetsbaar wordt met kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Een overzicht van HKZ certificaten vindt u via deze link.
Publicatieplatform ISO 26000 In deze verklaring geven bedrijven aan hoe ISO 26000 wordt toegepast volgens NPR 9026. NEN biedt drie opties voor de publicatie van uw zelfverklaring.
Veiligheidsladder De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.
ISO 9001 in de zorg (NEN-EN 15224) NEN is erkend als schemabeheerder voor NEN-EN 15224, die het gebruik van ISO 9001 toegankelijker maakt voor de zorgsector.

Ontwikkeling certificatieschema's

Om te borgen dat de certificatie-audits op gestructureerde, uniforme wijze worden uitgevoerd, is het van belang om afspraken over de uitvoering te maken en deze vast te leggen. In een certificatieschema zijn deze ‘spelregels’ voor certificatie tegen een bepaalde norm vastgelegd. Deze spelregels gaan onder andere over de eisen die worden gesteld aan de personen die de certificatie uitvoeren (de auditors), over de methode van beoordeling, de frequentie waarmee dit gebeurt en over bruikbare hulpmiddelen, zoals rekenmodellen.

NEN faciliteert de ontwikkeling van certificatieschema's en draagt zorg voor het beheer ervan zodra het gereed is en wordt toegepast in de praktijk voor het uitvoeren van certificatie-audits.

Lees verder over certificaten en keurmerken

NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.