Overzicht certificatieschema's en registers

NEN beheert schema's en registers voor uiteenlopende onderwerpen. Hieronder vindt u het overzicht.

NEN faciliteert de ontwikkeling van certificatieschema's en draagt zorg voor het beheer ervan zodra het gereed is en wordt toegepast in de praktijk voor het uitvoeren van certificatie-audits. NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.Bekijk het overzicht van A tot Z

Arbeid

Arbeidsdeskundigen Een arbeidsdeskundige is een persoon die in opdracht van derden zijn arbeidsdeskundigheid inbrengt. Hij is gespecialiseerd in de professionele weging van arbeidsbelasting en arbeidsbelastbaarheid.
Meer informatie
Assetmanagement netbeheerders (NTA 8120) Het certificatieschema voor assetmanagement bij netbeheerders wordt beheerd door NEN Schemabeheer. Via deze link vindt u het register van gecertificeerde netbeheerders en de documenten behorende bij het certificatiesysteem voor NTA 8120.
Meer informatie
Assetmanagement NEN-ISO 55001 De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.
Meer informatie
Erkend risicoadviseur Risicoadviseurs die bedrijven zekerheid willen bieden over het kwaliteitsniveau en zijn vaardigheden, kunnen zich laten certificeren. Het proces dat doorlopen dient te worden voor het behalen van dit certificaat, staat uitgewerkt in het stappenplan.
Meer informatie

Agrofood

MicroVal certification (NEN-EN-ISO 16140) MicroVal is an international certification organisation for the validation and approval of alternative methods for the microbiological analysis of food and beverages. A MicroVal Certificate shows that a proprietary method performs equally well as the traditional, internationally standardised method. Meer informatie

Bouw

Aanbestedingen (NTA 8058) Deze NTA beschrijft de eisen aan de aanbestedingspraktijk van een aanbestedende dienst. Door middel van een zelfverklaring kunnen zowel certificerende instellingen als projectleiders zich aanmelden. Meer infornatie
Assetmanagement NEN-ISO 55001 De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.
Meer informatie
Veiligheidsladder De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.
Meer informatie
PE-elektrolassen certificatie In NTA 8828 zijn de nieuwe eisen vastgelegd voor het maken van elektrolasverbindingen in PE-leidingsystemen. De NTA is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werk te maken heeft met elektrolasverbindingen in PE-leidingen. Meer informatie

Certificatieschema NEN-ISO 55001 Assetmanagement

De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.

Meer informatie

Kantoorstoelen-register (NPR 1813) Het NEN-register Kantoorstoelen bevat stoelen waarbij in de maatvoering rekening is gehouden met de lichaamsmaten van de Nederlandse beroepsbevolking, zoals beschreven in de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813. Meer informatie
Veiligheidsladder De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.
Meer informatie

Consumentenzaken

Schuldhulpverlening (NEN 8048) Schuldhulpverleningsorganisaties kunnen tegen de eisen in NEN 8048-1 worden gecertificeerd. Meer informatie
Speed Pedelec Helmen Vanaf 1 januari 2017 staat de Nederlandse overheid het toe dat berijders van speed-pedelecs, ook wel bekend als S-EPAC's, een helm dragen die voldoet aan NTA 8776. Dit is een alternatief voor het verplichte dragen van een bromfietshelm (ECE R22). Voor gebruikers en aanbieders die vragen hebben over wat een NTA 8776 helm nou precies is en hoe men deze kan herkennen, vindt u op deze pagina de meest gestelde vragen terug. Meer informatie

Gas & Water

Assetmanagement NEN-ISO 55001 De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.
Meer informatie

Energie

Assetmanagement NEN-ISO 55001 De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.
Meer informatie
Assetmanagement netbeheerders (NTA 8120) Het certificatieschema voor assetmanagement bij netbeheerders wordt beheerd door NEN Schemabeheer. Via deze link vindt u het register van gecertificeerde netbeheerders en de documenten behorende bij het certificatiesysteem voor NTA 8120. Meer informatie
Better Biomass (NTA 8080) Better Biomass is het certificatiesysteem voor duurzame biomassa op basis van NTA 8080. Deze NTA beschrijft de eisen voor duurzame biomassa. Meer informatie
Biobased content certificatie De biobased content kan worden gemeten op basis van de Europese norm (Fpr)EN 16785-1:2015, waarin een methode is vastgelegd voor de bepaling van het bio-based gehalte in producten, op basis van radiocarbon analyse en elementaire analyse. Meer informatie
Veiligheidsladder De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.
Meer informatie

De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

Meer informatie

ICT

NEN 7510 De regels voor een geharmoniseerde toetsing tegen NEN 7510 zijn vastgelegd in NCS 7510. Door te voldoen aan NCS 7510 is het voor certificerende instellingen mogelijk om certificaten onder accreditatie af te geven. Dit betekent dat de wijze van toetsing eenduidig en transparant is voor de zorgmarkt. Meer informatie
Identificatiekaarten Identificatiekaarten geven toegang tot een specifieke service. Leveranciers bieden hun klanten verschillende services aan zoals betalen met behulp van een bankpas of creditcard. Meer informatie
Object identifiers (OID) Met een toegekende en geregistreerde OID kunnen organisaties elektronisch en digitaal worden geïdentificeerd. Het aanvragen, toekennen en registreren wordt uitgevoerd conform ISO/IEC 9834-1 OSI General Procedures ASN.1 en ISO/IEC 8824-1 Specification of basic notation ASN.1Meer informatie
NCS 7516 Om vast te stellen of en op welke onderdelen een leverancier van veilige mail oplossingen daadwerkelijk voldoet aan de norm kunnen de diensten van leveranciers op basis van dit schema getoetst worden door een onafhankelijke certificatie-instelling. Meer informatie

MVO

Publicatieplatform ISO 26000 In deze verklaring geven bedrijven aan hoe ISO 26000 wordt toegepast volgens NPR 9026. NEN biedt drie opties voor de publicatie van uw zelfverklaring. Meer informatie

Machinebouw & Transport

Schemabeheer Drukapparatuur Drukapparatuur wordt breed toegepast in o.a. de procesindustrie, energieproductie en gasopslag. Er zijn eisen voor keuringen in de gebruiksfase voor drukapparatuur vanaf een bepaald risiconiveau. Dit betreft onder andere keuringen voor ingebruikneming, herkeuringen en beoordelingen van wijzigingen en reparaties. Voor het bijbehorende schema is NEN aangewezen als schemabeheerder. Meer informatie

Zorg & Welzijn

Assetmanagement NEN-ISO 55001 De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.
Meer informatie
HKZ HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit van zorg genormeerd en toetsbaar wordt met kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bekijk het overzicht van HKZ certificatie de website. Meer informatie
NEN 7510 De regels voor een geharmoniseerde toetsing tegen NEN 7510 zijn vastgelegd in NTA 7515. Door te voldoen aan NTA 7515 is het voor certificerende instellingen mogelijk om certificaten onder accreditatie af te geven. Dit betekent dat de wijze van toetsing eenduidig en transparant is voor de zorgmarkt. Meer informatie
Veiligheidsladder De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.
Meer informatie
ISO 9001 in de zorg (NEN-EN 15224) NEN is erkend als schemabeheerder voor NEN-EN 15224, die het gebruik van ISO 9001 toegankelijker maakt voor de zorgsector. Meer informatie
NCS 7516 Om vast te stellen of en op welke onderdelen een leverancier van veilige mail oplossingen daadwerkelijk voldoet aan de norm kunnen de diensten van leveranciers op basis van dit schema getoetst worden door een onafhankelijke certificatie-instelling. Meer informatie

Medische technologie

HKZ HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit van zorg genormeerd en toetsbaar wordt met kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bekijk het overzicht van HKZ certificatie de website. Meer informatie
NEN 7510 De regels voor een geharmoniseerde toetsing tegen NEN 7510 zijn vastgelegd in NCS 7510. Door te voldoen aan NCS 7510 is het voor certificerende instellingen mogelijk om certificaten onder accreditatie af te geven. Dit betekent dat de wijze van toetsing eenduidig en transparant is voor de zorgmarkt. Meer informatie
NCS 7516 Om vast te stellen of en op welke onderdelen een leverancier van veilige mail oplossingen daadwerkelijk voldoet aan de norm kunnen de diensten van leveranciers op basis van dit schema getoetst worden door een onafhankelijke certificatie-instelling. Meer informatie

Managementsystemen

Assetmanagement netbeheerders (NTA 8120) Het certificatieschema voor assetmanagement bij netbeheerders wordt beheerd door NEN Schemabeheer. Via deze link vindt u het register van gecertificeerde netbeheerders en de documenten behorende bij het certificatiesysteem voor NTA 8120.
Meer informatie
Assetmanagement NEN-ISO 55001 De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.
Meer informatie
HKZ HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit van zorg genormeerd en toetsbaar wordt met kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bekijk het overzicht van HKZ certificatie de website. Meer informatie
Publicatieplatform ISO 26000 In deze verklaring geven bedrijven aan hoe ISO 26000 wordt toegepast volgens NPR 9026. NEN biedt drie opties voor de publicatie van uw zelfverklaring. Meer informatie
Veiligheidsladder De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn.
Meer informatie
ISO 9001 in de zorg (NEN-EN 15224) NEN is erkend als schemabeheerder voor NEN-EN 15224, die het gebruik van ISO 9001 toegankelijker maakt voor de zorgsector. Meer informatie

Certificatieschema NEN 7510

Als de organisatie aan de norm voldoet, geeft de CI een NEN 7510-certificaat af. NEN ontvangt daarvan bericht en houdt een overzicht bij van afgegeven certificaten. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar en tussentijdse toetsing is verplicht. Na drie jaar vindt hercertificatie plaats.

Meer informatie

Ontwikkeling certificatieschema's

Om te borgen dat de certificatie-audits op gestructureerde, uniforme wijze worden uitgevoerd, is het van belang om afspraken over de uitvoering te maken en deze vast te leggen. In een certificatieschema zijn deze ‘spelregels’ voor certificatie tegen een bepaalde norm vastgelegd. Deze spelregels gaan onder andere over de eisen die worden gesteld aan de personen die de certificatie uitvoeren (de auditors), over de methode van beoordeling, de frequentie waarmee dit gebeurt en over bruikbare hulpmiddelen, zoals rekenmodellen.

NEN faciliteert de ontwikkeling van certificatieschema's en draagt zorg voor het beheer ervan zodra het gereed is en wordt toegepast in de praktijk voor het uitvoeren van certificatie-audits.

Lees verder over certificaten en keurmerken

NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema's op te zetten en te beheren.