Register NTA 7516

Certificatie tegen NTA 7516 is mogelijk door certificerende instellingen die daartoe een licentieovereenkomst hebben met NEN. U vindt die in ons overzicht.

In verband met COVID-19 worden onderstaande tijdslijnen met maximaal zes maanden verlengd.
>> Lees het nieuwsbericht voor meer informatie


Sinds 20 mei 2020 is het certificatieschema NCS 7516 gepubliceerd. Om vast te stellen of en op welke onderdelen een leverancier van veilige mail oplossingen daadwerkelijk voldoet aan de norm kunnen de diensten van leveranciers op basis van dit schema getoetst worden door een onafhankelijke certificatie-instelling. Leveranciers die voldoen aan de eisen die aan NTA 7516 worden gesteld, ontvangen een certificaat en verkrijgen daarmee het recht om het keurmerk NTA 7516 te gebruiken in hun uitingen. Een certificatieschema bevat de regels voor het uniform toetsen van de norm.

Certificatieaudits worden uitgevoerd door certificerende instellingen die een overeenkomst hebben gesloten met NEN. Op die manier zorgt NEN voor een uniforme toepassing van de norm en het certificatieschema.

NEN beheert ook een register met de gecertificeerde leveranciers.

Overeenkomst NEN

De volgende certificerende instellingen hebben een licentieovereenkomst met NEN ondertekend:

Overzicht leveranciers met NTA 7516-certificaat

Hieronder vindt u een overzicht van leveranciers, die op het gebied van veilige e-mail een certificaat hebben op basis van NTA 7516.


Vragen of meer informatie

Mist u een certificaat?
Voor vermelding van het certificaat op deze website is NEN Zorg & Welzijn afhankelijk van opgave door de certificerende instellingen. Ontbreekt er in het overzicht een certificaat? Geef dan de gegevens van die instelling door aan NEN-HKZcertificatie@nen.nl.

Afdrachten certificaten NTA 7516: 1 x per jaar €1.250,--

Een vraag over het register?
NEN-HKZcertificatie@nen.nl