Certificatieschema of keurmerk nodig?

Klanten eisen aantoonbare kwaliteit en/of veiligheid van producten. Bedrijven eisen garanties in het handelsverkeer met partners en leveranciers. Overheden koppelen private normen en standaarden aan wet- en regelgeving en handhaving. Het aantonen gebeurt vaak met certificatie of keurmerken.

Certificaat of keurmerk?

Er zijn verschillende manieren om tot een certificaat of keurmerk te komen:

Toetsing door: Resultaat:
1 de persoon of de organisatie, die product of de dienst levert, zelf Zelfverklaring
2 de persoon of de organisatie die vanuit gebruikersoptiek belang heeft bij het product of de dienst Leverancierscertificaat/ -erkenning
3 een onafhankelijke organisatie, ook wel certificatie-instelling of conformiteitbeoordelende instelling Onafhankelijk getoetst certificaat of keurmerk
4 een onafhankelijke organisatie onder accreditatie Gelijk aan 3, maar hierbij heeft een accreditatie-instelling toezicht op de certificatie-instelling

NEN is platform voor opzet en beheer

NEN certificeert niet, maar is een onafhankelijk platform om certificatiesystemen of keurmerken op te zetten en te beheren. De termen keurmerken en certificatiesystemen zijn synoniemen. Keurmerk wordt vaak specifiek gebruikt voor brancheregelingen.

Opstellen keurmerk of certificatieschema

Door afspraken op te nemen in een keurmerk bent u onderscheidend binnen uw branche en biedt u transparantie naar klanten, opdrachtgevers en andere belanghebbenden. NEN kan bijdragen aan zowel het opstellen van keurmerken als aan het professionaliseren ervan. Ook kunt u het beheer van een keurmerk onderbrengen bij NEN. Zo vindt het doorontwikkelen plaats via een onafhankelijk instituut.

Eenduidig toetsingsproces met certificatieschema

Een eenduidig toetsingsproces wordt bereikt door naast een eisenstellend document een centraal (uniform) certificatieschema op te stellen. Hiermee toetsen alle betrokken certificatie-instellingen aan de hand van dezelfde criteria en procedures. Als toetsing onder accreditatie plaatsvindt, geeft dit de meeste garantie op een geborgd certificatiesysteem.

NEN hanteert (inter)nationale NEN- en ISO-normen en overige voorschriften die worden gesteld aan de inhoud van een goed certificatieschema. Zo worden principes als eenduidigheid, betrouwbaarheid, transparantie en betrokkenheid van relevante stakeholders gewaarborgd.Eerder door u bekeken

Deze schema's en registers worden al door NEN beheerd

Aanbestedingen - NTA 8058
Deze NTA beschrijft de eisen aan de aanbestedingspraktijk van een aanbestedende dienst. Door middel van een zelfverklaring kunnen zowel certificerende instellingen als projectleiders zich aanmelden.

Assetmanagement
Het register van gecertificeerde netbeheerders en de documenten behorende bij het certificatiesysteem voor NTA 8120.

Certificatieschema NEN-ISO 55001 Assetmanagement
De nieuwe norm voor asset management geeft eigenaren van kapitaalgoederen ('asset owners') een instrument in handen om hun 'assets' gedurende de hele levenscyclus op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren.

Contactcenters NEN-EN 15838
Contactcenters kunnen zich laten certificeren tegen de eisen die in NEN-EN 15838 zijn vastgelegd.

Duurzame Biomassa - NTA 8080
het certificatiesysteem voor duurzame biomassa

Glazenwassersregister - NTA 8336
Het Glazenwassersregister is speciaal opgericht voor de glazenwassersbranche en consumenten.

HKZ-register
HKZ zorgt ervoor dat kwaliteit van zorg genormeerd en toetsbaar wordt met kwaliteits- en veiligheidsnormen voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn.

Identificatiekaarten
Identificatiekaarten geven toegang tot een specifieke service.

Issuing Agency - ISO-IEC 15459
Automatische identificatie van transporteenheden en containers.

Kantoorstoelen-register - NPR 1813
Het Kantoorstoelen-register is een onafhankelijk naslagwerk.

MicroVal certification - NEN-EN-ISO 16140
MicroVal is een Europese organisatie voor de validatie en certificatie van alternatieve microbiologische methoden.

Object Identifiers
NEN heeft het register OID voor ‘Nederlandse organisaties’ onder haar beheer.

OERmodel - Ondersteuning Eigen Regievoering
Het OERmodel staat voor 'het organiseren van zorg op basis van wensen van cliënten'.

Publicatieplatform - ISO 26000
Het platform is bedoeld voor organisaties die hun zelfverklaring willen publiceren.

Registerautoriteit - Bètatechniek
NEN voert het secretariaat van de Registerautoriteit Bètatechniek.

Register DCC format of NSAP addresses NL

Schuldhulpverlening - NEN 8048
NEN 8048 is de Nederlandse norm voor de schuldhulpverleningssector.

Zorg en welzijn - NEN-EN 15224
Zorg- en welzijnsinstellingen kunnen zich laten certificeren op de Europese norm NEN-EN 15224.

Heeft u hulp nodig bij certificatie, keurmerken of registers?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. We helpen u graag verder!

(015) 2 690 372

schemabeheer@nen.nl

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.