Schemabeheer

NEN is voor een aantal schema's door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccepteerd als schemabeheerder. De RvA hanteert regels voor het goed functioneren van een schemabeheerder. Organisaties die deze regels implementeren kunnen zich hierop door de RvA laten toetsen. NEN heeft Schema's en registers voor uiteenlopende onderwerpen.

schemabeheer

Een schemabeheerder is verantwoordelijk voor het actueel houden van het certificatiesysteem en het (door)ontwikkelen ervan op basis van positieve en negatieve signalen van belanghebbenden. De regels voor schemabeheer moeten leiden tot een blijvende goede werking van het certificatiesysteem dat het vertrouwen geniet van alle belanghebbenden.

Er worden onder andere eisen gesteld aan een transparante werkwijze, een goede klachten- en beroepenregeling en een heldere communicatie over (wijzigingen in) het certificatiesysteem.

Wat doet NEN met certificatiesystemen?

NEN certificeert niet, maar begeleidt onafhankelijk de opzet, het beheer en de coördinatie van het certificatieproces. We bieden een totaaloplossing van het opstellen van de eisen tot het inrichten van een certificatiesysteem en het beheren en doorontwikkelen ervan. Daarbij horen de volgende taken:

  • Ontwikkelen, beheren en publiceren certificatieschema
  • Publiciteit / promotie
  • Draagvlak voor certificatie creëren, behouden
  • Behandelen interpretatiegeschillen
  • Publiceren en communiceren van interpretatiebesluiten
  • Afsluiten van licenties met certificatie-instellingen
  • Afhandeling van bezwaren en beroepen

Ook internationaal

Als lid van CEN en ISO heeft NEN veel ervaring in het opzetten van internationale normen en certificatieschema’s. Daarmee is NEN de toegangspoort voor internationale certificatiesystemen.

Schemabeheerder en advies nodig?

NEN adviseert en begeleidt bestaande schemabeheerders, die willen voldoen aan de voorschriften van de RvA en geaccepteerd willen worden als schemabeheerder.

Eerder door u bekeken

Heeft u hulp nodig bij certificatie, keurmerken of registers?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. We helpen u graag verder!

(015) 2 690 372

schemabeheer@nen.nl

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.