Aanleiding

SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) houdt specifiek toezicht op de verplichting van gasnetbeheerders om de veiligheid van hun netten te waarborgen. Zij houdt daarnaast toezicht op de integriteit en veiligheid van installaties die vallen onder de Mijnbouwwet. Vanuit SodM kwam het voorstel een afspraak te maken waarin het veiligheidsmanagement vanuit de zorgplicht voor het gastransport- en gasdistributiesysteem is uitgewerkt. Hiermee kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de zorgplicht van de gasnetbeheerders en het toezicht van de overheid. De netbeheerders wilden graag meewerken aan een dergelijke afspraak, maar stelden voor om het toepassingsgebied uit te breiden door ook de elektriciteitsnetten mee te nemen alsmede de kwaliteits- en capaciteitsaspecten. Met deze verbreding werd ook een duidelijke link gelegd met de Ministeriële Regeling Kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas (MRQ). De Energiekamer van de NMa, als toezichthouder op de naleving van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, werd hierdoor bij het proces betrokken.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.