Mondiale ontwikkelingen

BSI, het Britse normalisatie-instituut, heeft in augustus 2009 een voorstel ingediend bij ISO om tot een drietal internationale normen op het gebied van assetmanagement te komen. De voorstellen waren gebaseerd op de Britse PAS 55-1 en PAS 55-2. Hoewel de meeste ISO-leden positief gestemd hebben op dit voorstel, gingen deze stemmen vergezeld met uiteenlopende commentaren. Tijdens een voorbereidende vergadering in Londen in april 2010 zijn deze commentaren besproken en was er consensus over de scope. Op basis van deze uitkomsten is er binnen ISO een nieuwe projectcommissie opgericht, ISO/PC 251 "Asset management".

Eind februari 2011 vond de eerste formele vergadering van deze ISO/PC 251 plaats. Hierin is onder meer naar voren gekomen dat het wenselijk is verschillende normen te publiceren in analogie op andere managementsystemen in plaatsen van een normenreeks met verschillende delen. Dit heeft geresulteerd dat de volgende work items actief zijn:

  • ISO 55000, Asset management – Overview, principles and terminology
  • ISO 55001, Asset management – Requirements
  • ISO 55002, Asset management – Guidelines on the application of ISO 55001

Vanuit Nederland worden deze ontwikkelingen actief gevolgd door de normcommissie "Assetmanagement". Nederland speelt in het ISO-proces een belangrijke rol door de werkgroep voor over de 'requirements & application guidelines' (WG 2) te trekken. Ton van Wingerden van KEMA, ook betrokken bij de ontwikkeling van NTA 8120, treedt hierbij op als voorzitter. Voor meer informatie kunt u met NEN contact opnemen.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.