Certificatie

Procedure

Organisaties die een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor hun elektriciteits- en/of gasnetten hebben geïmplementeerd kunnen zich laten certificeren door certificerende instellingen waarmee NEN een overeenkomst heeft gesloten. Deze organisaties kunnen zich bij deze certificerende instellingen aanmelden voor het certificatietraject.

Alvorens zich bij een certificerende instelling aan te melden, doet een organisatie er verstandig aan zich eerst op de hoogte te stellen van de eisen waaraan ze moet voldoen om voor een certificaat in aanmerking te komen. De organisatie kan hiertoe de documenten behorend bij het certificatiesysteem raadplegen. Aan de hand hiervan kan de organisatie beoordelen of ze aan de eisen kan (en wil) voldoen.

Om voor de eerste keer voor een certificaat in aanmerking te komen, zal de organisatie mogelijk een aantal acties moeten uitvoeren. Daarnaast kan het zijn dat afspraken noodzakelijk zijn met leveranciers, afnemers of andere betrokkenen. Een plan van aanpak met de te verrichten acties, betrokken personen, benodigde middelen en gewenste realisatiedata kan een hulpmiddel zijn om deze acties overzichtelijk te houden en op elkaar af te stemmen.

Organisaties, waaraan een certificaat is afgegeven, worden opgenomen in het centraal register.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.