Kosten certificeren

Aan certificatie zijn kosten verbonden. Enerzijds moeten investeringen worden gemaakt die gemoeid gaan met het implementeren van het assetmanagementsysteem. Anderzijds zijn er auditkosten die door de certificerende instelling in rekening worden gebracht. De certificerende instelling hanteert voor de audit de mandagentabellen zoals opgenomen in het certificatieschema. Het tarief per mandag wordt bepaald door de certificerende instelling.

Momenteel wordt het beheer van het certificatiesysteem ondersteund door Netbeheer Nederland, waardoor het niet noodzakelijk is aan certificaathouders een jaarlijkse afdracht te vragen.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.