Organisatie

Het beheer van het certificatieschema voor assetmanagement bij beheerders van elektriciteits- en/of gasnetten is ondergebracht bij NEN Schemabeheer. NEN Schemabeheer is een geïntegreerd onderdeel van NEN-bureau en is verantwoordelijk voor het beheren van schema’s en alle daarmee samenhangende uitvoerende activiteiten. In onderstaand figuur is schematisch de organisatiestructuur weergegeven.Voor het beheren van het certificatieschema voor assetmanagement bij beheerders van elektriciteits- en/of gasnetten is een Commissie van Deskundigen ingesteld. Onder de Commissie van Deskundigen ressorteert het Harmonisatieplatform CI's en de Interpretatiewerkgroep.


Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.