Commissie van Deskundigen

De Commissie van Deskundigen heeft tot doel de belanghebbenden te betrekken bij het beheren van het schema en het opstellen van interpretatiedocumenten. Hiermee blijft het schema afgestemd op de opvattingen en wensen uit de markt, overheid en maatschappij. Op deze manier wordt beoogd het brede draagvlak voor het schema te blijven waarborgen.

De Commissie van Deskundigen bestaat uit deskundigen op het gebied van voor assetmanagement bij beheerders van elektriciteits- en/of gasnetten, die worden afgevaardigd door belanghebbende partijen. Leden van de Commissie van Deskundigen worden op persoonlijke titel benoemd door de Commissie Schemabeheer. Bij veranderingen in een organisatie mag een belanghebbende partij een andere persoon naar voren schuiven ter benoeming. De volgende leden zijn benoemd in de Commissie van Deskundigen:

Naam Organisatie Belanghebbende partij
Jan Willem Egberts Cogas Netbeheerder
Frits Raas Enduris Netbeheerder
Eugene Klooster Staatstoezicht op de Mijnen Toezichthouder
Ben Visschedijk KIWA Nederland Certificerende instelling
Renate Salomé Alliander Netbeheerder
G. Achterbosch Nederlandse Gasunie Netbeheerder
Dirk Dijkstra Rendo Netbeheerder
Geert-Jan Derks Stedin Netbeheerder
Wil Ophem DIfAM DIfAM
Annieck Vennegoor Tennet TSO Netbeheerder
Eric-Jan Pons Westlandinfra Netbeheerder
Frank Schonewille Voorzitter
Klaas de Dood Stedin Netbeheer Nederland
Bert van Hooff Tata Steel Tata Steel
Bert Bolmer Enexis Netbeheer Nederland
A. Geraerds RWE RWE
Peter Verbeek Enexis Netbeheer Nederland
C. van Ravesteijn Netbeheer Nederland Netbeheer Nederland
J.P. Hodemaekers Stedin Netbeheer Nederland
F. Kroeze LRQA Lloyds

De Commissie van Deskundigen neemt de besluiten die betrekking hebben op het certificatieschema voor NTA 8120. Deze besluiten kunnen betrekking hebben op interpretaties van de norm of het certificatieschema, wijzigingen in het certificatieschema, of andere zaken die noodzakelijk zijn voor het blijven afstemmen van het schema op de opvattingen en wensen van de belanghebbende partijen, opdat het brede draagvlak voor het schema blijft gewaarborgd. Besluiten worden bij voorkeur genomen op basis van consensus. Indien geen consensus kan worden bereikt, dient tot stemming te worden overgegaan. Besluiten worden formeel vastgesteld door de Commissie Schemabeheer, die toeziet of de genomen besluiten passen binnen de kaders van NEN Schemabeheer. De Commissie van Deskundigen mag (ad hoc) groepen instellen om op specifieke zaken advies uit te laten brengen of voorstellen te doen. Dergelijke (ad hoc) groepen mogen echter geen besluiten nemen.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.