Het Harmonisatieplatform CI's

Het Harmonisatieplatform CI's bestaat uit afgevaardigden van certificerende instellingen waarmee NEN een licentieovereenkomst heeft afgesloten. De afgevaardigden moeten betrokken zijn in het certificatieproces als (lead) auditor of als persoon die de certificatiebeslissing neemt en mogen afkomstig zijn van de Commissie van Deskundigen.

Het Harmonisatieplatform CI's voert periodiek overleg over de toetsbaarheid van de norm en de bruikbaarheid van het certificatieschema. Het streven is dat de norm en het certificatieschema eenduidig worden toegepast. Tijdens deze harmonisatie-overleggen worden cases uit de praktijk besproken. Cases kunnen worden ingebracht door certificerende instellingen (via haar auditoren) of door de Commissie van Deskundigen (via haar achterban). Het platform brengt verslag uit aan de Commissie van Deskundigen. In het verslag wordt opgenomen welke cases zijn besproken (zonder bedrijfsgevoelige informatie te verstrekken) en op welke punten actie dient te worden ondernomen om het schema te verbeteren ten behoeve van de eenduidige toepassing. De Commissie van Deskundigen moet instemmen met dit verslag of met aanvullende opmerkingen komen en koppelt aan het platform terug welke acties zijn ondernomen.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.