Interpretatiewerkgroep

In de Interpretatiewerkgroep zitten inhoudelijke experts afkomstig van netbeheerders, toezichthouders en certificerende instellingen. De Commissie van Deskundigen moet instemmen met de samenstelling van de werkgroep. De werkgroepleden mogen afkomstig zijn van de Commissie van Deskundigen.

De Interpretatiewerkgroep houdt zich bezig met aangedragen interpretatiekwesties. Deze kunnen afkomstig zijn van het harmonisatieplatform CI's, van de Commissie van Deskundigen of van buitenaf. De werkgroep formuleert een interpretatievoorstel dat ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Commissie van Deskundigen. Vastgestelde interpretaties worden opgenomen in het interpretatiedocument, dat op de webportal wordt gepubliceerd. Certificerende instellingen zijn verplicht de vastgestelde interpretaties bij toekomstige beoordelingen te hanteren. De interpretatiewerkgroep mag, op basis van haar deskundigheid, gevraagd en ongevraagd adviezen aan de Commissie van Deskundigen uitbrengen met betrekking op marktontwikkelingen en aansluiting van het certificatieschema hierop. De Commissie van Deskundigen koppelt aan de werkgroep terug wat ze met haar voorstellen en adviezen heeft gedaan.

Eerder door u bekeken

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.