De voordelen van meedoen aan normontwikkeling

  • Invloed op marktontwikkelingen
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Kennisopbouw en -uitwisseling

Identificatiekaarten



Identificatiekaarten geven toegang tot een specifieke service. In toenemende mate bieden leveranciers hun klanten verschillende services aan zoals bijvoorbeeld het kunnen betalen met behulp van een Giropas of Chippas. Deze passen kunt u gebruiken op verschillende plaatsen in Nederland (nationaal) of zelfs buiten Nederland (internationaal) zoals o.a. winkels, bioscopen en parkeerplaatsen.

Wat is een identificatiekaart?

Identificatiekaarten geven toegang tot een specifieke service. Leveranciers bieden hun klanten verschillende services aan zoals betalen met behulp van een bankpas of creditcard.

Beveiliging

Om gebruik van een service te beveiligen tegen misbruik, moet de kaart worden geïdentificeerd, en de eigenaar behoort, door het intoetsen van zijn pincode, te zorgen voor integriteit en vertrouwelijkheid via authenticatie. Technisch bekeken gaat het om twee soorten identificatiekaarten, een magneetstripkaart en een chipkaart. Op een chipkaart bevindt zich elektronische functionaliteit waardoor meer intelligente toepassingen mogelijk worden.

Unieke identiteit

Leesapparaten voor magneetkaarten en chipkaarten moeten uitgever en toepassing van de kaart kunnen herkennen voor verschillende dienstverleners (card-operators). Om dit te realiseren is het gewenst dat deze kaarten uniek identificeerbaar zijn. Dit is mogelijk gemaakt door afspraken hierover te maken op internationaal niveau. Deze afspraken zijn vastgelegd in IEC/ISO standards welke zijn overgenomen als Europese en Nederlandse normen.

Aanvragen uniek nummer

Leveranciers die hun klanten service willen aanbieden met behulp van het uitgeven van een identificatiekaart kunnen dit alleen aanvragen via NEN. Het NEN zorgt voor het toekennen van een uniek nummer van de identificatiekaart welke geregistreerd wordt op naam van de uitgever, ofwel de leverancier. Voor de magneetstripkaart is dit het zg. Issuer Identifcation Number (IIN), voor de chipkaart is dit het Registered application provider identifier (RID).



Meer informatie over Issuer Identification Number (IIN)
Leidraad IIN
Aanvraagformulier IIN Nationaal
Aanvraagformulier IIN Internationaal
Meer informatie over Registered application provider identifier (RID)
Leidraad RID
Aanvraagformulier RID

Eerder door u bekeken

Voor aanvullende informatie

Neem contact op met
Jolien van Zetten

+ 31 (0)15 2690 200

Jolien van Zetten

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.