Aanmelden NEN-register Kantoorstoelen

U kunt een stoel aanmelden voor het NEN-register Kantoorstoelen via het aanmeldformulier.


Voorwaarden opname NEN-register Kantoorstoelen
Abonnement
De abonnementskosten bedragen € 316,- per jaar per stoel (excl. BTW). NEN behoudt zich het recht voor jaarlijks de prijzen te verhogen, in beginsel zal NEN de inflatiecorrectie volgen.
Abonnementen hebben een looptijd van minimaal één jaar. Na deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Het abonnement kan jaarlijks worden opgezegd vóór 1 september.
Indien de stoel niet meer leverbaar/gewijzigd is, dan dient de aanvrager NEN schriftelijk op de hoogte te stellen. NEN zal de stoel verwijderen uit het register. Kosten voor het lopende jaar worden niet terugbetaald.
Eisen stoel
De stoel voldoet tenminste aan de minimale trajecten en instelbereiken zoals vermeld in NPR 1813. De aanvrager dient een testrapport te overleggen waarin dit wordt aangetoond. De aanvrager heeft voor de verstrekking van het testrapport aan NEN toestemming gevraagd aan de keuringsinstantie.
NEN-register Kantoorstoelen
In het register staan de volgende gegevens vermeld: afbeelding van de stoel, merk, type, versie NPR waaraan de stoel voldoet, leverancier, keuringsinstituut en keuringsdatum. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het testrapport te vermelden. Indien hiervan gebruikt wordt gemaakt, dient de aanvrager toestemming te hebben gevraagd aan het keuringsinstituut voor vermelding van het testrapport in het NEN-register Kantoorstoelen.
NEN behoudt zich het recht voor om het register aan te passen.

Eerder door u bekeken