Achtergrondinformatie NPR 1813

De richtlijn geeft aanwijzingen om op een verantwoorde wijze administratieve ruimten en kantoren in te richten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van relevante onderdelen uit geldende Europese normen.

Aanmelden NEN-register Kantoorstoelen

De richtlijn geeft aanwijzingen om op een verantwoorde wijze administratieve ruimten en kantoren in te richten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van relevante onderdelen uit geldende Europese normen.

De eisen voor afmetingen van een kantoorstoel zijn vastgelegd in NEN-EN 1335-1. Deze maatvoering is echter te beperkt voor de Nederlandse beroepsbevolking vanwege afwijkende lichaamsmaten. NPR 1813 geeft daarom aanbevolen maten en verstelmogelijkheden.

De eerste versie van NPR 1813 is gepubliceerd in 1988. Daarna is de NPR diverse keren gereviseerd. De laatste versie van de NPR dateert uit 2009. In het NEN-register Kantoorstoelen wordt aangegeven aan welke versie de stoel voldoet.

Bestel NPR 1813

Bekijk het NEN-register Kantoorstoelen