De voordelen van meedoen aan normontwikkeling

  • Invloed op marktontwikkelingen
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Kennisopbouw en -uitwisseling

NTA 8058 voor aanbestedingen

NTA 8058

Deze Nederlandse technische afspraak (NTA) beschrijft de eisen aan de aanbestedingspraktijk van een aanbestedende dienst. Hiermee wordt invulling gegeven aan het van toepassing zijnde aanbestedingsrecht en aan het eigen aanbestedingsbeleid.

Ook worden in NTA 8058 eisen gesteld voor het uitvoeren van een audit van aanbestedende diensten met het doel om de conformiteit van de aanbestedingspraktijk van een aanbestedende dienst te beoordelen.

Zelfverklaring

Door middel van een zelfverklaring kunnen zowel certificerende instellingen (CI) als projectleiders zich aanmelden. Dit zijn de benodigde documenten:
de zelfverklaring voor de projectleider en de zelfverklaring voor de CI.
Tevens hebben wij voor beide partijen een checklist beschikbaar. In de checklist voor de projectleider vindt u een opsomming van de eisen die gesteld worden. In de checklist voor de CI vindt u een opsomming van eisen die van toepassing zijn op de CI .

Wilt u zich registreren?

Tevens kunt u uw gegevens laten registreren, de hiervoor benodigde formulieren zijn: registratieformulier projectleider en registratieformulier CI.

De registers

Onderstaand vindt u de links naar de registers:

Eerder door u bekeken

Deelnemen aan normcommissie

 • direct invloed
 • bij de top aan tafel
 • strategisch belang

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl