Register NEN 7510

Het schema NCS 7510:2018 is op 1 juni 2018 gepubliceerd en in juli 2018 heeft de RvA het schema positief beoordeeld. Dit schema is bedoeld voor zorginstellingen en andere verwerkers van persoonlijke gezondheidsinformatie.

Audits ten tijde van het coronavirus

De huidige coronacrisis heeft consequenties op veel terreinen, ook op dat van certificatie en het uitvoeren van audits, zeker binnen zorg en welzijn. Zorginstellingen, zorgverleners en andere hulpverleners moeten op dit moment alle aandacht en energie richten op het bestrijden van het coronavirus. NEN-HKZ kan zich daarom voorstellen dat certificatie op dit moment geen prioriteit heeft en wenst alle zorginstellingen en zorg- en hulpverleners kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd. >> Lees het bericht

Overgangstermijn

Vanaf 1 juni 2018 tot 1 juni 2020 geldt een overgangstermijn, waarin zowel tegen NEN 7510:2011 als tegen NEN 7510-1:2017 kan worden gecertificeerd:

In verband met de Coronacrisis worden onderstaande tijdslijnen met maximaal 6 maanden verlengd.

  • Certificaten, verstrekt door certificerende instellingen onder accreditatie voor NEN 7510-2011 editie, zijn geldig tot 1 juni 2020.
  • Alle niet-onder accreditatie verstrekte certificaten NEN 7510: 2011 met een afloopdatum na 1 juni 2018 vervallen op de aangegeven verloopdatum (1 jaar na afgifte), Deze kunnen niet opnieuw worden verlengd.
  • Certificaten, verstrekt door certificerende instellingen met accreditatie in aanvraag voor NEN 7510: 2017, hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Zodra de accreditatie is verkregen door de certificerende instelling, verandert de geldigheidsduur in 3 jaar, gerekend vanaf de initiële uitgifte van het certificaat.
  • Op 1 juni 2020 moet iedere certificaathouder zijn overgestapt naar NEN 7510-1:2017.Kosten certificatie

Aan certificatie zijn, los van de tijdinvestering van de organisatie zelf, kosten verbonden. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt samen met de grootte van de organisatie (het aantal fte’s). NEN heeft op basis van internationale regels vastgelegd hoe de toetsing uitgevoerd moet worden. Zo wordt gerealiseerd dat iedere certificerende instelling (CI) op dezelfde manier toetst.

Vastgelegde afspraken
De afspraken over deze toetsing zijn vastgelegd in NCS 7510. In dit document is onder meer een mandagentabel opgenomen. Hiermee is het voor iedere organisatie inzichtelijk hoeveel tijd de toetsing in beslag neemt.

Tarieven certificerende instellingen
De afspraken over de mandagen liggen vast. Iedere CI hanteert uiteraard een eigen tarief. Om een inschatting van de kosten voor certificatie te kunnen maken, is het raadzaam om een aantal offertes op te vragen bij de aangesloten certificerende instellingen.

Afdracht aan NEN
Op de offerte die een CI uitbrengt, staat naast de kosten voor het uitvoeren van de audit ook de post afdracht NEN.
Certificerende instellingen

Het herziene certificatieschema heet vanaf heden Nederlands Certificatieschema (NCS) 7510. Onderstaande certificerende instellingen hebben een licentieovereenkomst ondertekend met NEN, waarin zij verklaren zich te houden aan de spelregels bij het uitvoeren van audits, zoals vastgelegd in NTA 7515:2016/NCS 7510:2018. Zij mogen het beeldmerk voor NEN 7510 voeren op de certificaten die ze afgeven.

Certificerende instellingen met accreditatie voor NEN 7510-1:2017

Certificerende instellingen met accreditatie voor NEN 7510:2011

Certificerende instellingen met licentieovereenkomst met NEN

Gecertificeerde bedrijven

Hieronder vindt u een overzicht van organisaties die een certificaat hebben op basis van NEN 7510:

Mist u een certificaat

Voor vermelding van het certificaat op deze website is NEN Zorg & Welzijn afhankelijk van opgave door de certificerende instellingen. Ontbreekt er in het overzicht een certificaat? Geef dan de gegevens van de instelling aan ons door via schemabeheer@nen.nl

Extra onderzoek, schorsing en intrekking

Indien een organisatie niet voldoet aan de gestelde eisen uit NEN 7510 kan extra onderzoek, schorsing of intrekking volgen. Hier vindt u een overzicht van deze organisaties.