De voordelen van meedoen aan normontwikkeling

  • Invloed op marktontwikkelingen
  • (Inter)nationaal technologisch en commercieel netwerk
  • Sneller en gemakkelijker toegang tot nationale en internationale markten
  • Nieuwe inzichten voor innovatie en ontwikkeling
  • Positiebepaling en vroegtijdig afstemmen van uw bedrijfsstrategie
  • Kennisopbouw en -uitwisseling

Registerautoriteit Bètatechniek

Registerautoriteit

Diverse partijen uit de technische sector en het onderwijs hebben afspraken gemaakt om de kwaliteit en mobiliteit van de beroepsuitoefening in de technische sector te bevorderen. KIVI NIRIA, NL ingenieurs, Bouwend Nederland, 3TU, HBO-raad en NEN richten een onafhankelijke stichting op. Deze gaat het ontwikkelen van registerinitiatieven stimuleren en toezicht houden op de kwaliteit en onafhankelijkheid van deze registers. NEN voert het secretariaat van de Registerautoriteit. Meer informatie is te vinden op de website Registerautoriteit.nl.

Vakregisters

Onder de Registerautoriteit is er ruimte voor tal van andere vakregisters. Het gaat
om persoonsregisters met bijvoorbeeld eisen aan opleiding, permanente educatie
en eventueel werkervaring. Voorbeelden van mogelijke expertises die een plaats
kunnen krijgen in vakregisters zijn:
milieudeskundigen, waterbouwdeskundigen, verkeers-/vervoerskundigen, veiligheidsdeskundigen,
adviseurs technische installaties, bouwkundigen, adviseurs/ontwerpers infrastructuur, bouwfysici
adviseurs ruimtelijke ordening, natuur- en landschapsontwerpers.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Registerautoriteit kunt u terecht bij NEN, Evelien Korbee, telefoon (015) 2690 333, e-mail evelien.korbee@nen.nl.Eerder door u bekeken

Deelnemen aan normcommissie

 • direct invloed
 • bij de top aan tafel
 • strategisch belang

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl