Schemabeheer drukapparatuur

Onder ‘drukapparatuur’ wordt een grote groep apparatuur verstaan, zoals drukvaten, warmtewisselaars, stoomgeneratoren, ketels, installatieleidingen, veiligheidsappendages en ook samenstellen van deze apparatuur. Drukapparatuur wordt breed toegepast in onder andere de procesindustrie (olie & gas-, chemische, farmaceutische en kunststofindustrie), energieproductie en gasopslag. Drukapparatuur is in dit verband apparatuur die onder een overdruk staat van meer dan 0,5 bar.

NEN als schemabeheerder
Het Warenwetbesluit drukapparatuur 2016 (WBDA 2016) en de Warenwetregeling drukapparatuur 2016 (WRDA 2016) geven eisen voor keuringen in de gebruiksfase voor drukapparatuur vanaf een bepaald risiconiveau.

Dit betreft onder andere keuringen voor ingebruikneming, herkeuringen en beoordelingen van wijzigingen en reparaties. Hiervoor worden door het ministerie van SZW zogenaamde conformiteitsbeoordelingsinstanties (NL-CBI) en keuringsdiensten van gebruikers (NL-KVG) aangewezen. Voor het bijbehorende schema is NEN door deze NL-CBIs en NL-KVGs aangewezen als schemabeheerder.

Het hier behandelde schema heeft geen betrekking op nieuwbouw en op de markt aanbieden van drukapparatuur. Dat valt onder de Europese richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU.

Schema drukapparatuur
Download hier versie 1.2 van het “Werkveldschema Conformiteitsbeoordeling Drukapparatuur".

Download hier de schema’s die bijlage waren bij de warenwetregeling drukapparatuur geldend op 18 juli 2016.


Overige documenten:
Besluitenlijst van het CBI/KvG-Platform Drukapparatuur
Inzetbaarheid buitenlands inspectiepersoneelEerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Keus:

(015) 2690 176

industrieveiligheid@nen.nl

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.