Overzicht Certificaten NEN 7510

Certificerende instellingen die door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd zijn voor NEN 7510 of een aanvraag hiervoor hebben ingediend vindt u in ons overzicht. NEN 7510 is per 11 februari 2016 onder accreditatie gebracht. Certificerende instellingen die onder accreditatie toetsen tegen NEN 7510 hebben een verklaring ondertekend dat zij zich houden aan de spelregels bij het uitvoeren van audits zoals die zijn vastgelegd in NTA 7515. Zij mogen het beeldmerk voor NEN 7510 op de certificaten die ze afgeven voeren. Zodra accreditatie aan hen wordt toegekend, zullen ze daarnaast ook het beeldmerk van de RvA voeren.


De volgende certificerende instellingen hebben een licentieovereenkomst met NEN ondertekend:

Hieronder vindt u een overzicht van organisaties die een certificaat hebben op basis van NEN 7510 (Even geduld, het programma is aan het laden!):
Eerder door u bekeken

Mist u een certificaat?

Voor vermelding van het certificaat op deze website is NEN Zorg & Welzijn afhankelijk van opgave door de certificerende instellingen. Ontbreekt er in onderstaand overzicht een certificaat? Geef dan de gegevens van die instelling aan ons door.
U kunt mailen naar:

NEN-HKZcertificatie@nen.nl

 

 

Besteding van de afdracht NEN 7510

De middelen voor bekostiging van de activiteiten van NEN Zorg & Welzijn komen uit diverse bronnen.

Waarom een afdracht?

Werken met NEN 7510

Deze online tool is gericht op het (meer) praktisch werken met de normen NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513. Dit product is meer dan een papieren of pdf variant van de norm.

Heeft u een vraag over het register?

Neem contact op met:

Mary van den Berg

(015) 2 690 421

NEN-HKZcertificatie@nen.nl

 

Angelique IJzelenberg

(015) 2 690 332