Register NEN-EN 15224

Certificatie tegen NEN-EN 15224 is mogelijk door certificerende instellingen die daartoe geaccrediteerd zijn door de RvA. U vindt die in ons overzicht.

Certificatie vindt momenteel plaats tegen NEN-EN 15224:2017. In het kader van de overgang van NEN-EN 15224:2012 naar NEN-EN 15224:2017 mag tot 4 mei 2020 door organisaties nog een certificaat gevoerd worden tegen NEN-EN 15224:2012.

Certificerende instellingen, die accreditatie hebben van de RvA of die willen verwerven tekenen een licentieovereenkomst met NEN waarin ze verklaren, dat zij zich houden aan de spelregels bij het uitvoeren van audits zoals die zijn vastgelegd in NTA 8224. Zij mogen het beeldmerk voor NEN-EN 15224 op de certificaten die ze afgeven voeren. Zodra ze accreditatie van de RvA bezitten voeren ze daarnaast ook het beeldmerk van de RvA . Er is ook een specifiek addendum bij NTA 8224 die van toepassing is op NEN-EN 15224.


De volgende certificerende instellingen hebben deze verklaring ondertekend:

Hieronder vindt u een overzicht van organisaties die een certificaat hebben op basis van NEN-EN 15224: 2012 en NEN-EN 15224: 2017. Extra informatie over de NEN-EN 15224: 2017 en de overgangsregeling vindt u hier.

(Even geduld, het programma is aan het laden!)
Klik hier voor een full screen versie.
Eerder door u bekeken

Mist u een certificaat?

Voor vermelding van het certificaat op deze website is NEN Zorg & Welzijn afhankelijk van opgave door de certificerende instellingen. Ontbreekt er in onderstaand overzicht een certificaat? Geef dan de gegevens van die instelling aan ons door.
U kunt mailen naar:

NEN-HKZcertificatie@nen.nl

 

Meer informatie over NEN-EN 15224

Op zoek naar meer informatie over deze norm?

 

Besteding van de afdracht NEN-EN 15224

De middelen voor bekostiging van de activiteiten van NEN Zorg & Welzijn komen uit diverse bronnen.

Waarom een afdracht?

Heeft u een vraag over het register?

Neem contact op met:

(015) 2 690 318

NEN-HKZcertificatie@nen.nl