Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO)

Instelling: Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO)
Certificaatnummer: 667355
Gecertificeerd sinds: 27-05-2014
Geldigheid certificaat 27-05-2014 – 15-05-2015
Certificerende instelling CI - met accreditatie in aanvraag

 

Scope van het certificaat

Het bieden van: jongerenwerk, ouderenwerk, sociaal cultureel werk, breedtesport, steunpunt mantelzorg en vrijwilligerswerk en opbouwwerk. En: informatie en advies, concrete dienstverlening, bemiddelen / pleitbezorging / belangenbehartiging, procesmatige hulpverlening, casemanagement, groepswerk en steun / leuncontacten.

NEN

 

Downloads

Eerder door u bekeken

Heeft u een vraag over het register?

Neem contact op met:

Mary van den Berg

(015) 2 690 421

NEN-HKZcertificatie@nen.nl

 

Angelique IJzelenberg

(015) 2 690 332