Stichting St. Annaklooster

Instelling: Stichting St. Annaklooster
Certificaatnummer: 667015
Gecertificeerd sinds: 10-12-2013
Geldigheid certificaat 10-12-2013 – 09-12-2014
Certificerende instelling CI - met accreditatie in aanvraag
Vestigingen / locaties Zie certificaat

 

Toepassingsgebied:

Het bieden van persoonlijke verzorging, verpleging, huishoudelijke verzorging en begeleiding aan cliënten thuis, op de locaties en in de woningen van Rentree; het bieden van zorg met verblijf en behandeling; het bieden van palliatieve zorg en palliatieve consulten zowel thuis als semi muraal; het bieden van re-integratie door middel van dagbesteding, begeleid wonen, cliëntbegeleiding en begeleiding naar werk en scholing van dak- en thuislozen, (ex)-gedetineerden en veelplegers met meervoudige problematiek vanaf 18 jar.

NEN

 

Downloads

Eerder door u bekeken

Heeft u een vraag over het register?

Neem contact op met:

Mary van den Berg

(015) 2 690 421

NEN-HKZcertificatie@nen.nl

 

Angelique IJzelenberg

(015) 2 690 332