Circulaire economie

In de circulaire economie worden producten en grondstoffen opnieuw gebruikt. Normen vervullen hierbij een belangrijke rol, onder andere om de kwaliteit te borgen van gerecyclede grondstoffen. In nauwe samenwerking met bedrijven en Rijksoverheid werkt NEN er aan om te zorgen dat normen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van bedrijven in de circulaire economie.

Kansen voor het MKB

Ondernemers die actief zijn in de circulaire economie of de mogelijkheden daarvoor onderzoeken, weten dat afspraken met leveranciers en de ketenpartners heel belangrijk zijn. Maar ze lopen al snel tegen wet- en regelgeving aan. Normen en certificaten kunnen oplossingen bieden. Maar welke normen en certificaten zijn in welke branche relevant? Ondernemers doen er goed aan zich grondig voor te bereiden om achteraf niet verrast te worden.

Nieuwsgierig? Lees dan in onze folder meer over de voordelen van normen en certificaten in de circulaire economie.

Wilt u weten wat voor uw organisatie van toepassing is? Neem contact op met NEN
.



Welke rol spelen normen in concrete situaties waarin bedrijven circulaire producten op de markt willen brengen? Op verzoek van het Rijk heeft NEN dit voor een achttal cases onderzocht.

1. Groencertificaten voor biobased bouwproducten
2. Recycling van harde kunststoffen
3. Duurzame geleiderail
4. Biobased bouwmaterialen
5. Energieprestatienorm gebouwen en biomassa-installaties
6. Kwaliteitseisen groen gas
7. Scheepsafvalstoffen
8. Inzet struviet als meststof

Resultaten worden in het eerste kwartaal 2017 gerapporteerd.

In drie verschillende workshops waren gericht zich op de rol van normen in deze branche. Via een aantal case studies werd gekeken welke behoeften er zijn ten aanzien van normen en het normalisatieproces.

Een uitgebreide beschrijving van de uitkomst van de workshops:
- Recycling van harde kunststoffen
- Groen gas invoeden in het gasnet
- Biobased bouwproducten

Circulaire economie is een prioriteit in het Europese en nationale overheidsbeleid. Op landelijk niveau wordt op dit moment gewerkt aan een Rijksbreed programma Circulaire Economie.
Op verzoek van het Rijk onderzoekt NEN de rol van normen in een circulaire economie. De achtergronden hiervan kunt u vinden in de kamerbrief waarin Staatssecretaris Dijksma (IenM) de Tweede Kamer informeert. Het rapport met de resultaten van dit onderzoek wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt een scala aan mogelijkheden. Kijk op www.rvo.nl voor meer informatie. Meer informatie over de Green Deal aanpak is te vinden op www.rijksoverheid.nl/greendeal of www.ondernemendgroen.nl/greendeals.

Normen worden ontwikkeld in normcommissies waarin alle belanghebbende partijen kunnen deelnemen. De overheid kan bijdragen aan het normalisatieproces door zelf deel te nemen en door het faciliteren van deelname van minder krachtige partijen zoals het MKB.

NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing. In NEN-commissies werken ruim 5.000 experts uit bedrijfsleven en overheden samen en zijn in bijna alle productstromen actief, van grondstof, productie, gebruik tot afvalverwerking. Hun gebundelde expertise kan u verder helpen bij het in kaart brengen van voor u relevante (internationale) normen en certificaten, maar zij kunnen ook advies geven over eventueel nieuw te ontwikkelen normen of certificatieschema’s.

Naast nationale normen, zijn in toenemende mate Europese en mondiale normen belangrijk. Experts nemen via NEN deel aan het Europese en mondiale netwerk.

Actueel nieuws

Afspraken zijn de grootste uitdaging voor Circulair Bouwen

13-07-2017 Uit de enquête van NEN over Circulair Bouwen blijkt dat 83% van de deelnemende organisaties van mening is dat er een grote behoefte is aan de actie ’Definities voor circulaire producten en/of processen eenduidig vastleggen’. In samenwerking met The Green Village en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft NEN een kick-off workshop Circulair Bouwen georganiseerd op TU Delft’s The Green Village, een proeftuin voor duurzame innovaties. Een korte terugblik op deze ochtend.

Lees meer

Internationale normontwikkeling over milieu bewust ontwikkelen van medisch elektrische apparatuur

04-07-2017 Op internationaal niveau is gestart met het maken van afspraken over milieubewust ontwikkelen van medisch elektrische apparatuur. Deze afspraken worden vastgelegd in een internationale norm. De normontwikkeling bevindt zich in het begin stadium. Bent u geïnteresseerd in deze normontwikkeling en wilt u hierop invloed uitoefenen, dan nodigt NEN u uit uw interesse kenbaar te maken.

Lees meer

Save the date: 31 augustus workshop Verduurzamen medische elektrische apparatuur

27-06-2017 Op 31 augustus vindt, op initiatief van NEN en Radboudumc, een workshop plaats over circulaire economie in de zorg, met in het bijzonder aandacht voor het verduurzamen van medische apparatuur.

Lees meer

NEN inventariseert normen voor Circulair Bouwen

21-03-2017 Nederland zet in op een circulaire economie om op de lange termijn in de behoefte aan grondstoffen te kunnen (blijven) voorzien. Het Rijksbrede programma Circulaire Economie “Nederland circulair in 2050” stelt als doel om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen ten opzichte van 2016. NEN vermoedt dat er voor normalisatie een rol is weggelegd in het stimuleren van deze transitie en onderzoekt hoe de markt daarover denkt.

Lees meer

Van innovatie naar circulaire impact

02-02-2017 De circulaire economie vraagt om nieuwe samenwerkingsverbanden en businessmodellen. Corporate partijen, mkb-bedrijven en start-ups zoeken naar marktaandeel voor hun circulaire innovaties. “Uiteindelijk draait het erom dat je daarmee impact hebt”, zegt algemeen directeur Piet-Hein Daverveldt van NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie ziet voor zichzelf een sleutelrol in de circulaire transitie.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden die Circulaire economie u kan bieden: neem contact op met Ab de Buck.

(015) 2 690 269

Resultaten onderzoek door NEN naar de rol van normen en certificering

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen:
Dit is de rapportage over de rol van normen en certificaten in de circulaire economie

Kamerbrieven en voortgang

Onder "downloads" vindt u alle relevante documenten.

Nederlandse regelgeving heeft gelukkig een minimaal kwaliteitsniveau vastgesteld op basis van Europese normen, dit betekent dat alle verwerkers van afgedankte verlichting een eerlijk en gelijk speelveld hebben met aandacht voor kwaliteit en milieu.

Jeroen Bartels 4M Advies BV voorzitter CEN/TC 351: Construction Products: Assessment of release of dangerous substances

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.