Circulaire economie

In de circulaire economie worden producten en grondstoffen opnieuw gebruikt. Normen vervullen hierbij een belangrijke rol, onder andere om de kwaliteit te borgen van gerecyclede grondstoffen. In nauwe samenwerking met bedrijven en Rijksoverheid werkt NEN er aan om te zorgen dat normen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van bedrijven in de circulaire economie.

Kansen voor het MKB

Ondernemers die actief zijn in de circulaire economie of de mogelijkheden daarvoor onderzoeken, weten dat afspraken met leveranciers en de ketenpartners heel belangrijk zijn. Maar ze lopen al snel tegen wet- en regelgeving aan. Normen en certificaten kunnen oplossingen bieden. Maar welke normen en certificaten zijn in welke branche relevant? Ondernemers doen er goed aan zich grondig voor te bereiden om achteraf niet verrast te worden.

Nieuwsgierig? Lees dan in onze folder meer over de voordelen van normen en certificaten in de circulaire economie.

Wilt u weten wat voor uw organisatie van toepassing is? Neem contact op met NEN
.Welke rol spelen normen in concrete situaties waarin bedrijven circulaire producten op de markt willen brengen? Op verzoek van het Rijk heeft NEN dit voor een achttal cases onderzocht.

1. Groencertificaten voor biobased bouwproducten
2. Recycling van harde kunststoffen
3. Duurzame geleiderail
4. Biobased bouwmaterialen
5. Energieprestatienorm gebouwen en biomassa-installaties
6. Kwaliteitseisen groen gas
7. Scheepsafvalstoffen
8. Inzet struviet als meststof

Resultaten worden in het eerste kwartaal 2017 gerapporteerd.

In drie verschillende workshops waren gericht zich op de rol van normen in deze branche. Via een aantal case studies werd gekeken welke behoeften er zijn ten aanzien van normen en het normalisatieproces.

Een uitgebreide beschrijving van de uitkomst van de workshops:
- Recycling van harde kunststoffen
- Groen gas invoeden in het gasnet
- Biobased bouwproducten

Circulaire economie is een prioriteit in het Europese en nationale overheidsbeleid. Op landelijk niveau wordt op dit moment gewerkt aan een Rijksbreed programma Circulaire Economie.
Op verzoek van het Rijk onderzoekt NEN de rol van normen in een circulaire economie. De achtergronden hiervan kunt u vinden in de kamerbrief waarin Staatssecretaris Dijksma (IenM) de Tweede Kamer informeert. Het rapport met de resultaten van dit onderzoek wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt een scala aan mogelijkheden. Kijk op www.rvo.nl voor meer informatie. Meer informatie over de Green Deal aanpak is te vinden op www.rijksoverheid.nl/greendeal of www.ondernemendgroen.nl/greendeals.

Normen worden ontwikkeld in normcommissies waarin alle belanghebbende partijen kunnen deelnemen. De overheid kan bijdragen aan het normalisatieproces door zelf deel te nemen en door het faciliteren van deelname van minder krachtige partijen zoals het MKB.

NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing. In NEN-commissies werken ruim 5.000 experts uit bedrijfsleven en overheden samen en zijn in bijna alle productstromen actief, van grondstof, productie, gebruik tot afvalverwerking. Hun gebundelde expertise kan u verder helpen bij het in kaart brengen van voor u relevante (internationale) normen en certificaten, maar zij kunnen ook advies geven over eventueel nieuw te ontwikkelen normen of certificatieschema’s.

Naast nationale normen, zijn in toenemende mate Europese en mondiale normen belangrijk. Experts nemen via NEN deel aan het Europese en mondiale netwerk.

Actueel nieuws

Week van de Circulaire Economie: Material efficiency in Ecodesign

18-01-2017 Vorig jaar is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe serie normen op het gebied van "Material efficiency" ter ondersteuning van Europese Ecodesign Directive. De "Circulair Economy Strategy (package)" is een van de drivers voor deze ontwikkeling. NEN trekt de Europese normontwikkelingen en zal in 2017 een Nationale spiegelcommissie oprichten.

Lees meer

Week van de Circulaire Economie: Circulair bouwen en de rol van normen

17-01-2017 Het Rijksbrede programma Circulaire Economie “Nederland circulair in 2050” stelt als doel om in 2030 50% minder gebruik te maken van primaire grondstoffen ten opzichte van 2016. De bouw is in dit kader aangewezen als één van de vijf prioritaire sectoren, gezien het belang voor de Nederlandse economie, de druk op het milieu, het bestaan van maatschappelijke energie voor transitie naar een circulaire economie en de aansluiting bij de Europese speerpunten. Voor normalisatie is een rol weggelegd in het stimuleren van deze transitie op nationaal en Europees niveau.

Lees meer

Week van de Circulaire Economie: Afspraken over secundaire grondstoffen bevorderen de Circulaire Economie

16-01-2017 Van 16 t/m 24 januari is het de Week van de Circulaire Economie. De circulaire economie betekent kansen, oplossingen en creatieve innovatieve toepassingen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit onderwerp staat centraal binnen NEN. De circulaire economie is erop gericht om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. De afvalsector heeft een belangrijke rol in de circulaire economie door het verwerken en opwerken van de ingezamelde materiaalstromen tot grondstoffen van betrouwbare kwaliteit.

Lees meer

NEN en de circulaire economie

16-12-2016 Ondernemingen die duurzamer willen worden door het omarmen van de circulaire economie komen veelal met productinnovaties. NEN-onderzoek bevestigt dat normen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van innovatieve producten en de marktacceptatie bevorderen. In nauwe samenwerking met bedrijven en Rijksoverheid werkt NEN eraan om te zorgen dat normen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van bedrijven in de circulaire economie.

Lees meer

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden die Circulaire economie u kan bieden: neem contact op met Ab de Buck.

(015) 2 690 269

Resultaten onderzoek door NEN naar de rol van normen en certificering

Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen:
Dit is de rapportage over de rol van normen en certificaten in de circulaire economie

Kamerbrieven en voortgang

Onder "downloads" vindt u alle relevante documenten.

Nederlandse regelgeving heeft gelukkig een minimaal kwaliteitsniveau vastgesteld op basis van Europese normen, dit betekent dat alle verwerkers van afgedankte verlichting een eerlijk en gelijk speelveld hebben met aandacht voor kwaliteit en milieu.

Jeroen Bartels 4M Advies BV voorzitter CEN/TC 351: Construction Products: Assessment of release of dangerous substances

E-mailnieuwsbrief NEN Publiek

Nieuwe normalisatie ontwikkelingen in uw vakgebied? Als abonnee bent u als eerste op de hoogte
Schrijf je nu in

Contact normontwikkeling

Wilt u meer informatie over of meedoen aan het ontwikkelen van normen? Mail dan naar:

marketingno@nen.nl

Certificaat of keurmerk?

Wat zijn de opties?
NEN faciliteert het maken van afspraken tussen marktpartijen en vervult een brugfunctie tussen normalisatie en certificatie. Voor meer informatie over Certificatie en keurmerken.
Kunnen we hiervoor bij NEN terecht?
Jazeker!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Business Development, 015 2 690 372 of businessdevelopment@nen.nl.