Cloud computing

De ‘cloud’ wordt gebruikt om gegevens in op te slaan en vaak worden gegevens in de cloud verwerkt. Door cloud computing is het met een online verbinding mogelijk om op elk moment te beschikken over gegevens die in de cloud staan. Lees meer over de ontwikkelingen van normen voor cloud computing.

Cloud computing heeft met de komst van nieuwe partijen die cloud diensten aanbieden een sterke groei doorgemaakt. Om te zorgen dat partijen dezelfde taal spreken en weten welke eisen van belang zijn, worden er internationaal afspraken (normen) gemaakt. Deze normen helpen bij het specificeren en toepassen van cloud computing. Hiermee kan een organisatie of cloud service provider bijvoorbeeld bepalen welke eisen voor gegevensopslag van belang zijn.

De Nederlandse normcommissie ‘Cloud Computing and Distributed Platforms’ zorgt dat de belangen van Nederlandse organisaties worden vertegenwoordigd in normontwikkeling voor cloudcomputing in internationaal verband.

Gemeenschappelijke taal

Standaarden helpen bij het vormen van een duidelijke cloud computing oplossing. Door standaarden zijn er minder onduidelijkheden, is er meer vertrouwen in cloud diensten en wordt er meer van deze diensten gebruik gemaakt. Verschillende factoren spelen bij standaarden voor cloud computing een belangrijke rol, zoals een begrijpelijke gemeenschappelijke taal, risico’s en beheersmaatregelen (controls) en service level agreements (SLA).

Vanuit Europa - en in het kader van de Digital Single Market - is er ook vraag naar standaardisatie van clouddiensten. Het doel van de ‘European Cloud Initiative’ is het bevorderen van de ontwikkeling en gebruik van clouddiensten. Hierbij ligt de nadruk op certificering, overstap van cloudserviceproviders en beveiliging.

Edge computing

Een nieuwe ontwikkeling is ontstaan met de opkomst van Internet of Things (IoT) apparaten. Voor deze producten is het van belang om belangrijke gegevens dichtbij deze producten (en daardoor real-time) te verwerken en analyseren. Deze vorm van opslaan en verwerken wordt edge computing genoemd. In internationaal verband werkt de normcommissie ‘cloudcomputing’ aan het Technical Report (TR) ‘Edge computing landscape’.

Contact

Deelname aan de normcommisse

De Nederlandse normcommissie ‘Cloud Computing and Distributed Platforms’ bestaat momenteel uit vier leden en wil dit graag verhogen. Leden van een normcommissie zijn op de hoogte van de ontwikkelingen. Zij weten waar partijen aan moeten (gaan) voldoen en kunnen daardoor daarop inspelen. Ook breiden deelnemende experts hun kennis en netwerk uit.

Meedoen, vergadering bijwonen of meer informatie?


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van identificatiekaarten en persoonlijke identificatie, bent u benieuwd naar de aansluiting op standaardisatie of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem contact op met Inge Piek.

Inge Piek

Inge Piek

Inge Piek is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 015 2 690 200 of stuur een mail.

stuur een e-mail