Computerruimten en datacenters

Online informatie opzoeken, gegevens delen en online met elkaar communiceren: we doen steeds meer online en datacenters maken dat mogelijk. Datacenters zijn grote gebouwen met daarin vele computers. Hiermee wordt alle digitale informatie opgeslagen of overgedragen. Datacenters zijn daardoor de spin in het web van wat online gebeurt en een belangrijk onderdeel van de Nederlandse infrastructuur.

In datacenters staan computersystemen, die zorgen voor de opslag en overdracht van allerlei digitale gegevens:

  • van databases tot websites en digitale diensten en
  • van zowel de overheid, het bedrijfsleven als de samenleving.

Aan welke eisen moeten de gebouwen en de infrastructuur van datacenters voldoen? Hoe worden de gegevens goed beschermd en welke eisen stel je bijvoorbeeld aan het energiegebruik, koeling, beveiliging en bekabeling? Daarvoor moeten afspraken en normen worden gemaakt.

Werkgebied & activiteiten

De normcommissie ‘computerruimten en datacenters’ volgt en beïnvloedt de internationale normen op het gebied van datacenters. In normen worden afspraken gemaakt tussen verschillende (inter)nationale partijen: van gebruikers, tot bouwers en toeleveranciers en van ontwerpers tot kennisinstituten. Het werkgebied omvat de eisen die worden gesteld aan het gebouw, maar ook de inrichting, gebruik en het beheer en onderhoud. Er zijn ook normen die gaan over de infrastructuur van de (telecom)bekabeling in het gebouw en de fysieke veiligheid, energie-efficiëntie en het stroomverbruik. Uiteraard zijn er ook afspraken gemaakt over de terminologie die wordt gebruikt en de verschillende soorten en categorieën datacenters.

Structuur

In de normcommissie ‘computerruimten en datacenters’ wordt gewerkt aan afspraken en normen over deze gebouwen. De Nederlandse commissie beïnvloedt de mondiale en Europese normalisatiewerkzaamheden door proactief te participeren in diverse internationale werkgroepen. In de scope van de normcommissie vallen zowel de normontwikkelingsactiviteiten van het Europese norminstituut Cen/ Cenelec als het mondiale ISO en IEC:

Europees

  • In de werkgroep voor normen voor de faciliteiten en infrastructuren van de telecommunicatieapparatuur, -installatie en -voorzieningen (CLC/TC 215/WG 3). Publicaties van CL/TC 215.
  • In de coördinatiegroep voor energie/efficiëntie in ‘groene’ datacenters (CEN/CLC/ETSI JCG GDC CEN-CLC-ETSI).

Mondiaal

  • In de commissie voor verbindingen van apparatuur, installatie en voorzieningen van informatietechnologie (ISO/IEC JTC 1/SC 25).
  • In de commissie voor duurzaamheid van en door informatietechnologie (ISO/IEC JTC 1/SC 39). Publicaties van ISO/IEC JTC1/SC39.

Wie doen er mee?

In deze commissie zitten de Nederlandse partijen die interesse hebben in en belang hebben voor de afspraken en normen over allerlei aspecten van datacenters. Het gaat om zowel organisaties die gebruik maken van datacenters, eigenaar zijn van datacenters, de datacenters bouwen als bedrijven die de uitrusting in de gebouwen (zoals bekabeling, koeling en stroommeters) verzorgen. Ook adviserende partijen, ingenieursbureaus en installatiebedrijven nemen deel aan de normcommissie.

Normen & nieuws

Normen

De normcommissie heeft bijgedragen aan de Europese normenserie EN 50600 en op werkdocumenten gerelateerd aan de ISO/IEC JTC 1/SC 39 ‘Sustainability for and by information technology’, zoals de ISO/IEC 30134 series.

Nieuws

Ontwikkeling van normen voor ICT-competenties

18-05-2020 Bij het inhuren of detacheren van een medewerker, is het belangrijk om inzichtelijk te hebben wat de...

Ook meepraten?

Leden van een normcommissie zijn op de hoogte van de ontwikkelingen. Zij weten waar partijen aan moeten (gaan) voldoen en kunnen daardoor daarop inspelen. Ook breiden deelnemende experts hun kennis en netwerk uit. Geïnteresseerden die willen bijdragen aan de ontwikkeling van normen of andere producten over datacenters zijn welkom en kunnen zich aanmelden.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van de normontwikkelingen op het gebied van datacenters of wilt u uw steentje bijdragen en normcommissielid worden? Neem contact op met Inge Piek voor meer informatie.

Inge Piek

Inge Piek

Inge Piek is consultant bij NEN en secretaris van de normcommissie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 015 2 690 200 of stuur een mail.