MKB en maatschappelijke organisaties

Het MKB en de maatschappelijke organisaties, zoals werknemers-, milieu- en consumentenorganisaties hebben te maken met veel normen. Normen voor in de bouw, transport en diensten, maar ook voor milieu zaken of consumenten producten en de inrichting van werkplekken. Normen kom je overal tegen. Normen zorgen voor zekerheid en kwaliteit. Maar wat zijn normen nu eigenlijk precies?


Normen zijn afspraken over een product, dienst of proces. Belanghebbende partijen hebben deze afspraken met elkaar gemaakt. Belanghebbende partijen kunnen fabrikanten, leveranciers, afnemers, gebruikers, maar ook belangenorganisaties of de overheid zijn. Iedereen die belang heeft bij een afspraak, kan aan tafel komen zitten om mee te praten. Op het moment dat op basis van consensus de afspraak definitief is, wordt deze vastgelegd in een document wat we een norm noemen.

Een norm is dan ook voor en door de markt.

Ook MKB-ers en maatschappelijke organisaties kunnen meedoen aan normontwikkeling. Het is zeker niet voorbehouden aan de grote bedrijven. Brancheverenigingen kunnen ook hun leden vertegenwoordigen. Er zijn allerlei varianten denkbaar.


Doet u ook mee?

Meedoen aan normontwikkeling is investeren in kennis, kunde en kansen voor uw onderneming. Als lid van de normcommissie levert u een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van branche brede, en vaak ook Europese en internationale afspraken.


En het heeft veel voordelen!

U werkt actief mee aan kennisuitbreiding en maakt daarmee de weg vrij voor innovatie in uw vakgebied. Door deelname bent u altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierdoor kunt u vroegtijdig inspelen op de komende veranderingen en blijft u koploper in uw vakgebied. Daarnaast legt u makkelijk nieuwe contacten met branchegenoten in binnen- en buitenland waarmee u uw voordeel kunt doen.Eerder door u bekeken

eLearning voor het MKB

Eenvoudig en snel meer weten over normalisatie? Bekijk dan nu de eLearning tool Standards eSME.

Meer informatie

Voor meer informatie voor het MKB kunt u contact opnemen met de afdeling Public Affairs.

(015) 2 690 146

mkb@nen.nl

Toolbox of solutions for Societal stakeholders

Deze toolbox is ontwikkeld voor maatschappelijk betrokken stakeholders (consumenten, werknemers of milieuorganisaties) om betrokken te raken bij normalisatieactiviteiten. De betrokkenheid resulteert in het beter aansluiten van de normen op de behoeften van deze groepen. De Toolbox richt zich vooral op belanghebbenden die zich inzettten om de belangen van de consument te behartigen, de gezondheid te bevorderen en veiligheid van de werknemer en bescherming van het milieu te waarborgen.