MKB

Het MKB heeft te maken met veel normen. Normen voor in de bouw, transport en diensten, maar ook voor milieu zaken of consumenten producten en de inrichting van werkplekken. Normen kom je overal tegen. Normen zorgen voor zekerheid en kwaliteit. Maar wat zijn normen nu eigenlijk precies?

Wat zijn normen

Normen zijn afspraken over een product, dienst of proces. Belanghebbende partijen hebben deze afspraken met elkaar gemaakt. Belanghebbende partijen kunnen fabrikanten, leveranciers, afnemers, gebruikers, maar ook belangenorganisaties of de overheid zijn. Iedereen die belang heeft bij een afspraak, kan aan tafel komen zitten om mee te praten. Op het moment dat op basis van consensus de afspraak definitief is, wordt deze vastgelegd in een document wat we een norm noemen.

Een norm is dan ook voor en door de markt.

Ook MKB-ers kunnen meedoen aan normontwikkeling. Het is zeker niet voorbehouden aan de grote bedrijven. Brancheverenigingen kunnen ook hun leden vertegenwoordigen. Er zijn allerlei varianten denkbaar.

Doet u ook mee

Meedoen aan normontwikkeling is investeren in kennis, kunde en kansen voor uw onderneming. Als lid van de normcommissie levert u een inhoudelijke bijdrage aan de totstandkoming van branche brede, en vaak ook Europese en internationale afspraken.
NEN onderneemt verschillende activiteiten om MKB nader te informeren of te betrekken bij het normalisatieproces.

Het heeft veel voordelen

U werkt actief mee aan kennisuitbreiding en maakt daarmee de weg vrij voor innovatie in uw vakgebied. Door deelname bent u altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Hierdoor kunt u vroegtijdig inspelen op de komende veranderingen en blijft u koploper in uw vakgebied. Daarnaast legt u makkelijk nieuwe contacten met branchegenoten in binnen- en buitenland waarmee u uw voordeel kunt doen.

Eerder door u bekeken

Meer MKB

eLearning voor het MKB

Eenvoudig en snel meer weten over normalisatie? Bekijk dan nu de eLearning tool Standards eSME.

Rapportage MKB activiteiten (1025-2012 EC)

Lees wat NEN voor het MKB heeft gedaan in 2019.

Voor specifieke informatie voor consumenten, werknemers- of milieuorganisaties kunt u deze film van CEN/CENELEC bekijken.