Stimuleren deelname MKB

In 2013 is de nieuwe Verordening 1025/2012 betreffende Europese normalisatie van kracht geworden. Deze regelgeving stelt verplichtingen aan de nationale normalisatie-instituten in Europa inzake het bevorderen van deelname aan Europese normalisatie door het MKB (zie met name artikel 6). Ook ten behoeve van maatschappelijke belanghebbenden (zoals consumenten, milieu organisaties en organisaties die de belangen van werknemers representeren) worden initiatieven die hun deelname bevorderen, door de verordening gestimuleerd. In het onderstaande volgt een rapportage van de verschillende instrumenten die NEN in dit kader voor het MKB hanteert:Speciale tarieven voor MKB
De financiering van de activiteiten rondom normontwikkeling in een normcommissie wordt bepaald door de stakeholders. Gezamenlijk beslissen zij over de inzet van NEN en de verdeling van de erbij behorende kosten. Deze worden vaak door de deelnemende partijen gedeeld overeenkomstig het belang dat men heeft bij het maken van de norm(en). Daarnaast bestaan er specifiek toegewijde fora waarbij de leden tegen lage kosten over normalisatieactiviteiten geinformeerd worden.
Online commentaar indienen op normontwerpen
Alle MKB bedrijven hebben de mogelijkheid om via normontwerpen.nen.nl gratis commentaar in te dienen op conceptnormen.
Helpdesk voor MKB
NEN heeft een toegewijde helpdesk voor het MKB ingericht: MKB@nen.nl waar MKB bedrijven normalisatiegerelateerde vragen kunnen stellen. Daarnaast kunnen MKB bedrijven via de feedbackprocedure heel gericht input geven op zowel bestaande normen of normalisatieactiviteiten.
Platform Open Normalisatie
Binnen NEN is het platform Open Normalisatie actief, waarin op regelmatige basis beleid en idee├źn uitgewisseld en bedisccusieerd worden over normalisatie issues die belangrijk zijn voor MKB bedrijven. Binnen dit platform zijn zowel MKB brancheorganisaties als overheden betrokken.
Europese projecten
NEN heeft een leidende rol gespeeld in de Europese projecten SMEST 1 en SMEST 2 waarin de verbetering van het gebruik van normen en de deelname aan normontwikkeling door het MKB centraal stonden. NEN heeft een Europees project afgelsoten waarin een elearningtool voor het MKB ontwikkeld is. Momenteel is NEN betrokken bij het intwikkelen van elearning materiaal over normalisatie voor de andere maatschappelijke stakeholders.
Speciale normcollecties voor MKB
Gerelateerde normen kunnen in speciale collecties gecombineerd worden en tegen speciale lage tarieven voor het MKB aangeboden worden.
Nieuwsbrieven
Speciaal voor het MKB bestaat de mogelijkheid een gratis abonnement te nemen op sectorgerichte nieuwsbrieven die snel en adekwaat informatie bieden over recente normalisatieontwikkelingen in hun sector. In dit verband kunnen SME bedrijven zich ook abonneren op e-alerts die binnen hun specifieke interesse profielen normalisatie nieuwtjes brengen.

Eerder door u bekeken